Zadanie maturalne nr 9, matura 2016 (poziom podstawowy)


Równanie wymierne \frac{3x-1}{x+5}=3, gdzie x≠-5,

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy tutaj do czynienia z równaniem wymiernym z określoną dziedziną:

x≠-5

Sprowadzamy nasze równanie do postaci W1(x)/W2(x)=0

\frac{3x-1}{x+5}=3 \\ \frac{3x-1}{x+5}-3=0 \\ \frac{3x-1}{x+5}-\frac{3(x+5)}{x+5}=0 \\ \frac{3x-1-3x-15}{x+5}=0 \\ \frac{-16}{x+5}=0

Ułamek jest równy zeru wtedy, gdy licznik jest równy zeru. W naszym przypadku licznikiem ułamka jest liczba -16 (nie ma przypadku, w którym licznik byłby zerem), zatem badane równanie nie ma rozwiązania.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2016-11-01, ZAD-3228

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2015 (poziom podstawowy)
Równanie \frac{x-1}{x+1}=x-1:

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=1.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=0.
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=-1.
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: x=0, x=1.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2018

Równanie ma:

  1. ma trzy rozwiązania x=-2, x=0, x=2
  2. ma dwa rozwiązania x=0, x=2
  3. ma dwa rozwiązania x=-2, x=2
  4. ma jedno rozwiązanie x=0


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2019

Równanie (x-1)(x+2)/(x-3)=0

A. ma trzy różne rozwiązania: x=1, x=3, x=-2.

B. ma trzy różne rozwiązania: x=-1, x=-3, x=2.

C. ma dwa różne rozwiązania: x=1, x=-2.

D. ma dwa różne rozwiązania: x=-1, x=2.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.