Zadanie - równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze metodą podstawienia


Rozwiązać równanie wykładnicze 4^x-2^{x+1}=-1

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

4^x-2^{x+1}=-1 \\ (2^x)^2-2\cdot 2^x+1=0
2^x=t \\ t^2-2t+1=0 \\ (t-1)^2=0 \\ t=1 \\ 2^x=1 \\ 2^x=2^0 \\ x=0

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W tym przypadku do rozwiązania danego równania zastosujemy metodę podstawienia. Najpierw trzeba jednak nieco przekształcić równanie. Skorzystamy przy tym z jednej z własności działań na potęgach:

a^{m+n}=a^m\cdot a^n

4^x-2^{x+1}=-1 \\ (2^2)^x-2^x\cdot 2^1+1=0 \\ (2^x)^2-2\cdot 2^x+1=0 tło tło tło tło

Możemy teraz zastosować podstawienie i rozwiązywać równanie ze względu na nową zmienną. Za 2x podstawiamy nową zmienną t.

2^x=t \\ t^2-2t+1=0 \\ (t-1)^2=0 \\ t=1 \\ 2^x=1 \\ 2^x=2^0 \\ x=0 tło tło tło tło

We fragmencie obliczeń, zaznaczonym na żółto zastosowano wzór skróconego mnożenia:

a^2-2ab+b^2=(a-b)^2

W efekcie można było zastosować twierdzenie o równości potęg. (Fragment obliczeń zaznaczony na fioletowo ilustruje zastosowanie tego twierdzenia.) Otrzymaliśmy w ten sposób rozwiązanie zadania.

ksiązki Odpowiedź

x=0

© medianauka.pl, 2009-11-28, ZAD-404

Zadania podobne

kulkaZadanie - Równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze.
Rozwiązać równanie wykładnicze 3^{\frac{1}{x}}=27^x

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiąż równanie wykładnicze.
Rozwiązać równanie wykładnicze 8^{2x-4}=256

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie wykładnicze (\sqrt{2}+1)^{x+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie wykładnicze (\frac{1}{2})^{x-1}-2^{2x}-1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie:
a) 2^x=3
b) 2^x=3

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.