Równanie wykładnicze

Co to jest równanie wykładnicze?

Równanie wykładnicze to takie równanie, w którym niewiadoma występuje wyłącznie w wykładniku potęgi.

Twierdzenie o równości potęg

Jeżeli \(a>0, a\neq 1\) i \(a^x=a^y\), to \(x=y\)

Powyższe twierdzenie stanowi podstawę przy rozwiązywaniu równań wykładniczych.

Przykłady

Przykłady równań wykładniczych:

  • \(2^x=1\)
  • \((\frac{1}{7})^{2x^2-x}=7\)
  • \((\sqrt{2})^{-x}=2\)
  • \(2^{2x}+2^x-1=0\)

Jak rozwiązywać równania wykładnicze?

W niniejszym artykule zostaną przedstawione dwa sposoby rozwiązywania równań wykładniczych.

Sposób I

Na ogół rozwiązanie równania wykładniczego polega na doprowadzeniu po obu stronach równania do postaci potęg o równych podstawach. Wówczas na podstawie przytoczonego tutaj twierdzenia o równości potęg można przyrównać do siebie wykładniki tych potęg.

Przykład

Rozwiązać równanie \(2^{3x}=\frac{1}{2}\).

Najpierw należy liczbę po prawej stronie równania przedstawić jako potęgę liczby 2.

\(2^{3x}=2^{-1}\)

Na podstawie twierdzenia o równości potęg możemy przyrównać do siebie wykładniki potęg po obu stronach równania.

\(3x=-1/:3\)

\(x=-\frac{1}{3}\)

Sposób II

Czasem w równaniu można zastosować podstawienie za występującą w nim potęgę. Rozwiązujemy więc wtedy równanie ze względu na nową zmienną, a na końcu, po ponownym podstawieniu, stosujemy metodę I rozwiązywania równań wykładniczych.

Przykład

Rozwiązać równanie:

\(\frac{2^x+1}{2}=2^x\)

Możemy tutaj zastosować podstawienie: \(t=2^x\). Otrzymujemy równanie:

\(\frac{t+1}{2}=t/\cdot{2}\)

\(t+1=2t\)

\(t=1\)

Ponownie stosujemy podstawienie i rozwiązujemy dalej równanie za pomocą sposobu I:

\(2^x=1\)

\(2^x=2^0\)

\(x=0\)

W kolejnym artykule pokażemy jak rozwiązywać nierówności wykładnicze oraz równania logarytmiczne.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie wykładnicze \(3^{\frac{1}{x}}=27^x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie wykładnicze \(8^{2x-4}=256\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie wykładnicze \((\sqrt{2}+1)^{x+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Rozwiązać równanie wykładnicze \((\frac{1}{2})^{x-1}-2^{2x}-1=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie wykładnicze \(4^x-2^{x+1}=-1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6.

Rozwiązać równanie:

a) \(2^x=3\)

b) \(2^x=3\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-11-27, A-399
Data aktualizacji artykułu: 2023-05-10©® Media Nauka 2008-2023 r.