Zadanie maturalne nr 15, matura 2022 - poziom rozszerzony


Rozpatrujemy wszystkie trójkąty równoramienne o obwodzie równym 18.

a) Wykaż, że pole \(P\) każdego z tych trójkątów, jako funkcja długości \(b\) ramienia, wyraża się wzorem \(P(b)=\frac{(18-2b)\cdot \sqrt{18b-81}}{2}\).

b) Wyznacz dziedzinę funkcji \(P)\.

c) Oblicz długości boków tego z rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Niech \(a\) oznacza długość podstawy trójkąta, a \(b\) - długość pozostałych dwóch boków, \(h\) zaś wysokość tego trójkąta równoramiennego.

Część a)

W zadaniu dany jest obwód trójkąta:

\(a+b+b=18\)

\(a+2b=18\)

\(a=18-2b\)

Należy pamiętać, że \(a i b\) są liczbami dodatnimi, a obwód musi być również dodatni:

\(18-2b>0\)

\(-2b>-18/:(-2)\)

\(b<9\)

Zatem: \(b\in(0,9)\)

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa mamy:

\(h^2+(\frac{a}{2})^2=b^2\)

\(h^2=b^2-\frac{a^2}{4}\)

\(h^2=b^2-\frac{(2^2(9-b)^2}{4}\)

\(h^2=b^2-(9-b)^2\)

\(h^2=b^2-(81-18b+b^2)\)

\(h^2=18b-81\)

\(h=\sqrt{18b-81}\)

\(18b-81>0\)

\(18b>81\)

\(b>\frac{81}{18}\)

\(b>\frac{9}{2}\)

Zatem \(b\in (\frac{9}{2};9)\)

Obliczamy pole:

\(P=\frac{1}{2}ah=\frac{(18-2b)\sqrt{18b-81}}{2}\)

Część b)

W części a już wyznaczyliśmy dziedzinę funkcji \(P(b)\). Jest to zbiór \((\frac{9}{2};9)\)

Część c)

Dana jest funkcja

\(P(b)=\frac{(18-2b)\sqrt{18b-81}}{2}=\sqrt{\frac{1}{4}(18-2b)^2(18b-81)}=\sqrt{f(b)}\)

Aby znacznie uprościć rachunki zauważamy, że funkcja \(\sqrt{f(b)}\) jest rosnąca w całej swej dziedzinie, zatem osiąga maksimum dla tego samego argumentu co funkcja \(f(x)\). Wystarczy więc znaleźć maksimum funkcji \(f(x)\).

Obliczamy pochodną:

\(f'(b)=\frac{1}{4}\cdot 2(18-2b)\cdot(-2)\cdot (18b-81)+(18-2b)^2\cdot 18= \)

\(=(-18+2b)(18b-81)+\frac{9}{2}\cdot(324-72b+4b^2)\)

\(-324b+1458+36b^2-162b+1458-324b+18b^2= \)

\(-810b+2916+54b^2 \)

Szukamy miejsca zerowego pochodnej:

\(f'(b)=0\)

\(-810b+2916+54b^2=0/:54 \)

\(b^2-15b+54=0\)

\(\Delta_b=225-216=9\)

\(b_1=\frac{15-3}{2}=6\in (\frac{9}{2};9)\)

\(b_2=\frac{15+3}{2}=9\notin (\frac{9}{2};9)\)

Pochodna jest ujemna w przedziale \((6;9)\) i dodatnia w pozostałym obszarze. Oznacza to, że w punkcie 6 funkcja \(f(b)\) i jednocześnie \(\sqrt{f(b)}\) osiąga maksimum.

Dla \(b=6\) mamy \(a=18-2\cdot 6=6\).

Spośród rozważanych trójkątów największe pole ma trójkąt równoboczny o boku 6.


© medianauka.pl, 2023-04-29, ZAD-4893

Zadania podobne

kulkaZadanie - zadanie z treścią - zastosowanie pochodnej

Rzucony kamień zakreśla w powietrzu tor opisany równaniem \(y=x-x^2\). Jakie jest maksymalne wzniesienia kamienia?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie pochodnej funkcji w zadaniu z treścią

Jakie wymiary powinna mieć metalowa puszka w kształcie walca, aby przy określonej pojemności \(V\) zużyć możliwie najmniej blachy do jej wykonania?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Parabola o równaniu \(y=2-\frac{1}{2}x^2\) przecina oś \(Ox\) układu współrzędnych w punktach \(A=(- 2,0)\) i \(B=(2,0)\). Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne \(ABCD\), których dłuższą podstawą jest odcinek \(AB\), a końce \(C\) i \(D\) krótszej podstawy leżą na paraboli (zobacz rysunek).

Zadanie 16, ilustracja, matura 2016

Wyznacz pole trapezu \(ABCD\) w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka \(C\). Oblicz współrzędne wierzchołka \(C\) tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2020 - poziom rozszerzony

Należy zaprojektować wymiary prostokątnego ekranu smartfona, tak aby odległości tego ekranu od krótszych brzegów smartfona były równe 0,5 cm każda, a odległości tego ekranu od dłuższych brzegów smartfona były równe 0,3 cm każda (zobacz rysunek – ekran zaznaczono kolorem szarym). Sam ekran ma mieć powierzchnię 60 cm2. Wyznacz takie wymiary ekranu smartfona, przy których powierzchnia ekranu wraz z obramowaniem jest najmniejsza.

zadanie maturalne 15, matura rozszerzona 2020Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m3. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów.

Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób:
– 100 zł za 1 m2 dna
– 75 zł za 1 m2 ściany bocznej.

Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.