Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - proporcjonalność prosta


Średnio tygodniowo autor pewnego bloga zarabia na wyświetlaniu reklam na swojej stronie 20 zł. Jakiego zysku może się spodziewać po roku prowadzenia strony?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

20 zł-7 dni
x zł-365 dni

20\cdot 365=x\cdot 7 \\ 7300=7x/:7 \\ x\appr 1042,86

Autor bloga może zarobić w ciągu roku na wyświetlaniu reklam 1042,86 zł

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Musimy się posługiwać takimi samymi jednostkami. Zamienimy tygodnie i lata na dni. Tydzień ma 7, a rok 365 dni. Układamy proporcję:

20 zł-7 dni
x zł-365 dni

Zakładamy tutaj, że średni zarobek jest proporcjonalny do czasu. Iloraz tych wielkości zatem nie zmienia się (wiemy to na podstawie określenia proporcjonalności prostej), możemy więc zapisać:

\frac{20}{x}=\frac{7}{365}

a najlepiej od razu pomnożyć te liczby "na krzyż":

20\cdot 365=x\cdot 7 \\ 7300=7x/:7 \\ x\appr 1042,86

ksiązki Odpowiedź

Autor bloga może zarobić w ciągu roku na wyświetlaniu reklam 1042,86 zł

© medianauka.pl, 2010-03-07, ZAD-674


Polecamy koszyk

Nielegalni
Nielegalni

35.58 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.