Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - proporcjonalność prosta


Babcia w ciągu godziny potrafi wydziergać 20 cm szalika. Ile czasu potrwa wydzierganie całego szalika o długości półtora metra?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

1 h-20 cm
x h-150 cm

20x=150/:20 \\ x=7,5

Wydzierganie całego szalika potrwa 7,5 h.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Musimy się posługiwać takimi samymi jednostkami. Długość szalika wyrazimy w centymetrach. Układamy proporcję:

1 h-20 cm
x h-1,5 m = 150 cm

Zakładamy tutaj, że długość szalika jest proporcjonalna do czasu jego dziergania. Iloraz tych wielkości zatem nie zmienia się (wiemy to na podstawie określenia proporcjonalności prostej), możemy więc zapisać:

\frac{1}{x}=\frac{20}{150}

a najlepiej od razu pomnożyć te liczby "na krzyż":

20x=150/:20 \\ x=7,5

ksiązki Odpowiedź

Wydzierganie całego szalika potrwa 7,5 h.

© medianauka.pl, 2010-03-07, ZAD-675


Polecamy koszyk

Niekochana
Niekochana

26.5 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.