Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - proporcjonalność prosta


Śnieg padał jednostajnie przez 6,5 h. Spadło 19,5 cm śniegu. Ile śniegu spadło w ciągu jednej godziny?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

6,5 h-19,5 cm
1 h-x cm

6,5x=1\cdot 19,5/:6,5 \\ x=3
W ciągu każdej godziny spadło 3 cm śniegu.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Układamy proporcję:

6,5 h-19,5 cm
1 h-x cm

Zakładamy tutaj, że grubość pokrywy śniegowej jest proporcjonalna do czasu opadu śniegu. Iloraz tych wielkości zatem nie zmienia się (wiemy to na podstawie określenia proporcjonalności prostej), możemy więc zapisać:

\frac{6,5}{1}=\frac{19,5}{x}

a najlepiej od razu pomnożyć te liczby "na krzyż":

6,5x=1\cdot 19,5/:6,5 \\ x=3

ksiązki Odpowiedź

W ciągu każdej godziny spadło 3 cm śniegu.

© medianauka.pl, 2010-03-08, ZAD-677

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.