Zadanie - ekstremum funkcji a pochodna


Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x+\frac{1}{x}.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

f'(x)=2-\frac{1}{x^2}=0\\ \frac{2x^2-1}{x^2}=0\\ 2x^2-1=0/:2\\ x^2-\frac{1}{2}=0\\ (x-\sqrt{\frac{1}{2}})(x+\sqrt{\frac{1}{2}})=0\\ \sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ (x-\frac{\sqrt{2}}{2})(x+\frac{\sqrt{2}}{2})=0

(-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2})-\frac{\sqrt{2}}{2}(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2})\frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{2}}{2};+\infty)
f'(x)+0-0+
f(x)\nearrowmax\searrowmin\nearrow

f(-\frac{\sqrt{2}}{2})=2\cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2})+\frac{1}{-\frac{\sqrt{2}}{2}}=-\sqrt{2}-\frac{2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}-\frac{2\sqrt{2}}{2}=-2\sqrt{2}
f(\frac{\sqrt{2}}{2})=2\cdot (\frac{\sqrt{2}}{2})+\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}+\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dana jest funkcja f(x)=2x+\frac{1}{x}

Aby znaleźć ekstremum funkcji musimy wytypować punkty, w których należy ich szukać. Jeżeli funkcja ma ekstremum w punkcie x0 i ma w tym punkcie pochodną, to jest ona równa zero. Obliczamy pochodną.

f'(x)=(2x+\frac{1}{x})'=(2x+x^{-1})'=2-x^{-2}=2-\frac{1}{x^2}

Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to, aby pochodna była równa zeru:

f'(x)=0\\ 2-\frac{1}{x^2}=0\\ 2\cdot \frac{x^2}{x^2}-\frac{1}{x^2}=0\\ \frac{2x^2-1}{x^2}=0

Ułamek jest równy zero, gdy licznik jest równy zero:

x^2-1=0/:2\\ x^2-\frac{1}{2}=0

Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

x^2-(\sqrt{\frac{1}{2}})^2=0\\ (x-\sqrt{\frac{1}{2}})(x+\sqrt{\frac{1}{2}})=0

Pozbądźmy się jeszcze niewymierności z mianownika:

\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1\cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}

Mamy więc:

(x-\frac{\sqrt{2}}{2})(x+\frac{\sqrt{2}}{2})=0

W punktach -\frac{\sqrt{2}}{2}, \ \frac{\sqrt{2}}{2} funkcja może posiadać ekstremum. Aby stwierdzić czy posiada i czy jest to minimum czy maksimum sprawdzimy znak pochodnej po obu stronach tych punktów:

Sporządzamy wykres, z którego odczytujemy przedziały, w których funkcja przyjmuje dodatnie i ujemne wartości.

Rysunek pomocniczy

Sporządzamy tabelkę zmienności pochodnej oraz funkcji:

(-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2})-\frac{\sqrt{2}}{2}(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2})\frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{2}}{2};+\infty)
f'(x)+0-0+
f(x)\nearrowmax\searrowmin\nearrow

W pierwszym rzędzie zaznaczamy przedziały zmienności oraz punkty, w których spodziewamy się ekstremum. W drugim rzędzie zaznaczamy znak pochodnej oraz jej wartość, w trzecim rzędzie za pomocą strzałek zaznaczamy, czy funkcja rośnie czy maleje. Pozwala to wyobrazić sobie przebieg funkcji. Tutaj widać, że funkcja w punkcie x1 przechodzi w "grzbiet", ma więc w tym miejscu maksimum, a w punkcie x2 przechodzi w "dolinę", ma więc w tym miejscu minimum

Aby znaleźć to maksimum i minimum musimy obliczyć wartość funkcji w tych punktach:

f(-\frac{\sqrt{2}}{2})=2\cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2})+\frac{1}{-\frac{\sqrt{2}}{2}}=-\sqrt{2}-\frac{2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}-\frac{2\sqrt{2}}{2}=-2\sqrt{2}\\ f(\frac{\sqrt{2}}{2})=2\cdot (\frac{\sqrt{2}}{2})+\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}+\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}

ksiązki Odpowiedź

Funkcja posiada jedno maksimum w punkcie -\frac{\sqrt{2}}{2} równe -2\sqrt{2} oraz jedno minimum w punkcie \frac{\sqrt{2}}{2} równe 2\sqrt{2}

© medianauka.pl, 2010-09-23, ZAD-934

Zadania podobne

kulkaZadanie - badanie ekstremum funckji
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\sqrt{1-x^2}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ekstremum funkcji i pochodna
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x-\frac{1}{x}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ekstremum funkcji i pochodna
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\frac{2x}{x^2+1}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - największa i najmniejsza wartośćfunkcji
Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f(x)=3x+\frac{1}{x} w przedziale <-1;1>.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Parabola o równaniu y=2-\frac{1}{2}x^2 przecina oś Ox układu współrzędnych w punktach A = (- 2,0) i B = (2,0). Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne ABCD, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce C i D krótszej podstawy leżą na paraboli (zobacz rysunek).
Zadanie 16, ilustracja, matura 2016
Wyznacz pole trapezu ABCD w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C. Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.