Zadanie - całka nieoznaczona


Oblicz:
a) \int 0dx
b) \int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Korzystamy z podstawowego wzoru całkowania:

\int kdx=kx+C

Widzimy, że cała funkcja podcałkowa jest stała (zarówno ułamek jak i pierwiastek jest liczbą stałą), mamy więc:

\int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx=(-\frac{1}{2}\sqrt{2})x+C

ksiązki Odpowiedź

\int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx=(-\frac{1}{2}\sqrt{2})x+C

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Korzystamy z podstawowego wzoru całkowania:

\int kdx=kx+C

Mamy więc:

\int 0dx=0\cdot x+C=C

ksiązki Odpowiedź

\int 0dx=C

© medianauka.pl, 2010-10-09, ZAD-958

Zadania podobne

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \frac{dx}{\sqrt{x}}
b) \int \sqrt{x}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \sqrt[3]{x}dx
b) \int x^{12}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{(x^3+x^2-x+2)}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{8x(x-1)(x+1)}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{3[(x+3)^3+1]dx}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.