Zadanie - obliczanie całek


Oblicz:
\int{8x(x-1)(x+1)}dx

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\int{8x(x-1)(x+1)}dx=8\int{(x^3-x)dx}=2x^4-4x^2+C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wyłączamy stałą przed znak całki:

\int{8x(x-1)(x+1)}dx=8\int{x(x-1)(x+1)}dx=

Przekształcamy funkcję podcałkową:

=8\int{x(x^2-1)}dx=8\int{(x^3-x)dx}=

Korzystamy addytywności całki względem funkcji podcałkowej:

\int{[f(x)+g(x)]dx}=\int{f(x)dx}+\int{g(x)dx}

Mamy więc:

=8\int{x^3dx}-8\int{xdx}= tło tło

Obliczamy każdą z całek, korzystając ze wzoru:

\int{x^n dx}=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C

Mamy więc:

=8(\frac{1}{4}x^4+C_1)-8(\frac{1}{2}x^2+C_2)=2x^4+8C_1-4x-8C_2=2x^4-4x+C tło tło

Ponieważ C_1,\ C_2 są liczbami stałymi, możemy zastąpić je inną liczbą stałą: C=8C_1-8C_2

ksiązki Odpowiedź

\int{8x(x-1)(x+1)}dx=2x^4-4x^2+C

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-962

Zadania podobne

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \frac{dx}{\sqrt{x}}
b) \int \sqrt{x}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \sqrt[3]{x}dx
b) \int x^{12}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int 0dx
b) \int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{(x^3+x^2-x+2)}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{3[(x+3)^3+1]dx}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.