Zadanie - obliczanie całek


Oblicz:
\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}=\int{(2\frac{\sqrt{x}}{x{sqrt{x}}}-2\frac{\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}})dx}=2\int{\frac{1}{x}dx}-2\int{\frac{x^{\frac{1}{4}}}{x^1\cdot x^{\frac{1}{2}}}dx}=\\ =2\ln{|x|}+C_1-2\int{x^{-\frac{5}{4}}dx}=2\ln{|x|}+C_1-2\cdot 4x^{-\frac{1}{4}}+C_2=\\ = 2\ln{|x|}-\frac{8}{\sqrt[4]{x}}+C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wyłączamy stałą przed znak całki:

\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}=2\int{(\frac{\cancel{\sqrt{x}}}{x\cancel{sqrt{x}}}-\frac{\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}})dx}=

Przekształcamy funkcję podcałkową, korzystając z własności potęg i pierwiastków:

\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}\\ \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}

oraz korzystamy z addytywności całki względem funkcji podcałkowej:

\int{[f(x)+g(x)]dx}=\int{f(x)dx}+\int{g(x)dx}

Mamy więc:

=2\int{\frac{1}{x}dx}-2\int\frac{x^{\frac{1}{4}}}{x^1\cdot x^{\frac{1}{2}}}dx=2\ln{|x|}+C_1-2\int{x^{\frac{1}{4}-1-\frac{1}{2}}dx}=2\ln{|x|}+C_1-2\int{x^{-\frac{5}{4}}dx}=

Obliczamy ostatnią z całek, korzystając ze wzoru:

\int{x^n dx}=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C

Mamy więc:

=2\ln{|x|}+C_1-2\frac{x^{-\frac{5}{4}+1}}{-\frac{5}{4}+1}+C_2=2\ln{|x|}+C_1-2\frac{x^{-\frac{1}{4}}}{-\frac{1}{4}}+C_2=2\ln{|x|}+\frac{8}{\sqrt[4]{x}}+C

Ponieważ C_1,\ C_2 są liczbami stałymi, możemy zastąpić je inną liczbą stałą: C=C_1+C_2

ksiązki Odpowiedź

\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}{x\sqrt{x}}dx}=2\ln{|x|}+\frac{8}{\sqrt[4]{x}}+C

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-964

Zadania podobne

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \frac{dx}{\sqrt{x}}
b) \int \sqrt{x}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int \sqrt[3]{x}dx
b) \int x^{12}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - całka nieoznaczona
Oblicz:
a) \int 0dx
b) \int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{(x^3+x^2-x+2)}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{8x(x-1)(x+1)}dx

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{3[(x+3)^3+1]dx}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.