Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 629 - obliczyć pole kwadratu


Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(3,0), B=(4,2), C=(2,3), D=(1,1).


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek.

Kwadrat w układzie współrzędnych

Skorzystamy ze wzoru na pole kwadratu:

P=a^2

Wystarczy więc znaleźć długość boku a. Obliczymy długość odcinka a=|\overline{AB}|, korzystając ze wzoru:

|\overline{AB}|=\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2}

gdzie A=(xA,yA) oraz B=(xB,yB). Mamy więc:

a=|\overline{AB}|=\sqrt{(3-4)^2+(0-2)^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}\\ P=a^2=(\sqrt{5})^2=5

ksiązki Odpowiedź

P=5

© Media Nauka, 2011-02-14


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy