zadanie

Zadanie 630 - pole kwadratu


Na obszarze w kształcie kwadratu o powierzchni 1 ha organizowany jest koncert. Przyjmuje się, że na dany obszar można wpuścić tyle ludzi, że na każdego przypada 1 m2 wolnej powierzchni. Jaki przychód z koncertu będą mieli organizatorzy, jeśli zostaną sprzedane wszystkie bilety, których cena wynosi 30 zł?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeden ha (hektar), to obszar o powierzchni 100 m x 100 m, czyli:

P=100m\cdot 100m=10000m^2

Ponieważ 1 m2 przypada na jednego człowieka, to na 10000 m2 zmieści się 100000 ludzi i tyle maksymalnie można sprzedać biletów. Przychód Zorganizatorów obliczymy mnożąc liczbę biletów przez jego cenę.

Z=100000\cdot 30\ zl=300000\ zl

ksiązki Odpowiedź

300 000 zł

© Media Nauka, 2011-02-14

Zadania podobne

kulkaZadanie 628 - pole powierzchni kwadratu
Na kole o promieniu r=5 opisano kwadrat. Oblicz jego pole.

kulkaZadanie 629 - obliczyć pole kwadratu
Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(3,0), B=(4,2), C=(2,3), D=(1,1).

kulkaZadanie 632 - obliczyć pole powierzchni kwadratu
Środki kwadratu o boku a=10 połączono tak, że powstał w środku mniejszy kwadrat. Oblicz jego pole.

kulkaZadanie 638 - Pole powierzchni kwadratu
Przekątna kwadratu pokrywa się z ramieniem trójkąta równoramiennego o polu równym 16. Oblicz pole kwadratu.