zadanie

Zadanie 647 - trapez


Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

trapez - zadanie

Środkowa trapezu jest to odcinek łączący środki ramion trapezu. Na rysunku oznaczono ją literka c. Środkowa trapezu jest równoległa do podstaw trapezu, a jej długość jest równa średniej arytmetycznej długości podstaw tego trapezu, czyli:

c=\frac{a+b}{2}=\frac{a+2a}{2}=\frac{3a}{2}\\ c=3\\ 3=\frac{3a}{2}/\cdot 2\\ 3a=6/:3\\ a=2\\ b=2a=4

© Media Nauka, 2011-02-26

Zadania podobne

kulkaZadanie 648 - trapez
W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.