Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie maturalne nr 9, matura 2016 (poziom podstawowy)


Równanie wymierne \frac{3x-1}{x+5}=3, gdzie x≠-5,

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy tutaj do czynienia z równaniem wymiernym z określoną dziedziną:

x≠-5

Sprowadzamy nasze równanie do postaci W1(x)/W2(x)=0

\frac{3x-1}{x+5}=3 \\ \frac{3x-1}{x+5}-3=0 \\ \frac{3x-1}{x+5}-\frac{3(x+5)}{x+5}=0 \\ \frac{3x-1-3x-15}{x+5}=0 \\ \frac{-16}{x+5}=0

Ułamek jest równy zeru wtedy, gdy licznik jest równy zeru. W naszym przypadku licznikiem ułamka jest liczba -16 (nie ma przypadku, w którym licznik byłby zerem), zatem badane równanie nie ma rozwiązania.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© CKE, 2016-11-01


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy