zadanie

Zadanie 338 - obliczenia peocentowe


Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{25}{\cancel{20}}\cdot \cancel{100}^5%=5\cdot 25%=125%

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

I sposób

Liczba b stanowi \frac{b}{a}\cdot 100% liczby a

Korzystamy z powyższego wzoru i obliczamy:

\frac{25}{\cancel{20}}\cdot \cancel{100}^5%=5\cdot 25%=125%

II sposób

Można też ułożyć równanie:

20\cdot x%=25\\ 20\cdot \frac{x}{100}=25/\cdot 100\\ 20x=2500/:20\\ x=125

ksiązki Odpowiedź

125% liczby 20 stanowi 25.

© Media Nauka, 2010-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 339 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?

kulkaZadanie 340 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?