Albatros wędrowny

Albatros wędrowny (Diomedea exulans) to największy ptak z rodziny albatrosów. Dorosłe osobniki są białe z ciemnymi końcówkami piór na skrzydłach. Od spodu skrzydła są białe, z wierzchu brązowe. Dziób potężny, różowy, zakończony haczykowato. Końcówka dzioba jest żółta. Młode ptaki są brązowe. Skrzydła są bardzo wąskie i wyjątkowo długie.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Albatros wędrowny (Diomedea exulans)

© feathercollector - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Ptak ten żyje na otwartym oceanie. Występuje na wodach oceanów półkuli południowej aż po Antarktydę.

Tryb życia i zachowanie

Jest bardzo silny i wytrwały w locie. Często towarzyszy statkom przez wiele dni.

Lot

Wytrwale lata. Gdy pozwala mu na to pogoda, korzysta prawie wyłącznie z lotu szybowcowego. Wznosi się na wysokość 15 metrów i powoli opada. Gdy leci tuż nad wodą zmienia kierunek lotu pod wiatr, który unosi go na pierwotną wysokość. Ptaki te wydają nosowe dźwięki.

Pożywienie

Odżywia się przede wszystkim głowonogami, czasem rybami, skorupiakami, innymi ptakami. Je, pływając na wodzie.

Rozmnażanie

Gnieździ się w koloniach na niewielkich wysepkach oceanicznych na dalekim południu. Tokuje. Rozród trwa rok. Z tego powodu przystępuje do lęgów co da lata. Gniazdo to ścięty stożek zbudowany z ziemi i roślin. Wysokość gniazda wynosi do 45 cm. Samiec znosi budulec, samica buduje gniazdo. Samica składa tylko jedno jajo o wydłużonym kształcie. Wysiaduje samiec i samica na zmianę przez 80 dni. Pisklę bardzo długo przebywa w gnieździe. Zdolność lotu osiąga dopiero po 270 dniach. W tym czasie pisklę buduje dla siebie nowe gniazdo.

Ochrona i zagrożenia VU

Gatunek ten jest narażony na wymarcie. Ma status VU w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Prawdopodobnie albatrosy wędrują na bardzo duże odległości. Trasy przelotów mogą okrążać cały glob.


Pokrewne gatunki ptaków


Jaki ptak najgłębiej nurkuje?
Wśród ptaków mamy także takie, które opanowały środowisko wodne. Który z gatunków najgłębiej nurkuje?
Jaki ptak najszybciej pływa?
Wśród ptaków mamy także takie, które opanowały środowisko wodne. Który z gatunków najszybciej pływa?
Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18© medianauka.pl, 2015-02-28, GAT-708
©® Media Nauka 2008-2023 r.