Czerwonak

Czerwonak (Phoenicopterus ruber) to ptak z rodziny flamingów. Wyróżniamy dwa podgatunki: czerwonak karmazynowy (Phoenicopterus ruber ruber) oraz czerwonak różowy (Phoenicopterus ruber roseus). W pierwszym przypadku upierzenie jest czerwonawe, w drugim - białe za wyjątkiem nasadowej części skrzydła, która jest różowa. Dziób zgięty od połowy w dół, razem z językiem tworzy precyzyjny aparat filtrujący. Końcówka dzioba jest czarna.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Czerwonak (Phoenicopterus ruber)

Czerwonak karmazynowy (Phoenicopterus ruber ruber) , ZOO Wrocław © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

W Europie gnieździ się w delcie Rodanu, nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską, podzwrotnikowe rejony Ameryki, Indie. Zasiedla płytkie, lekko słone zbiorniki wodne, zwłaszcza delty rzek, zalewy morskie, słone jeziora, także w pustynnych obszarach. Sporadycznie zalatuje do Polski.

Tryb życia i zachowanie

Czerwonaki żyją w ogromnych stadach, które mogą liczyć nawet milion par. Pokarm pobierają filtrując płytkie wody dziobem. Wydają głośny odgłos gęgania.

Pożywienie

Żywi się roślinami i zwierzętami o rozmiarze do 10 mm, które odfiltrowuje z wody.

Rozmnażanie

Gniazda buduje z mułu w kształcie ściętego stożka. Samica składa zwykle jedno jajo. Wysiadywanie trwa do 28 dni. Gnieździ się w ogromnych koloniach. Młode nie mogą filtrować pokarmu z wody, są karmione przez rodziców. Gniazdo opuszczają po kilku dniach, a 10 dniach potrafią już pływać. Młode gromadzą się w "przedszkola" i przebywają pod opieką kilku dorosłych.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Flamingi karmią młode mleczkiem ptasim, wydzieliną z wola, która zawiera dużo białka. Podobnie karmią młode jeszcze tylko gołębie.


Filmy


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2013-05-18, GAT-518
©® Media Nauka 2008-2023 r.