Flądrowate

Flądrowate (Pleuronectidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu płastug o niesymetrycznej budowie ciała. Jest ono prawobocznie spłaszczone i wysokie. Ryby te pływają na jednym z boków.

Wygląd

Ryby te pływają na jednym z boków. Oczy znajdują się po jednej stronie głowy. Po stronie zewnętrznej ciała ubarwienie jest często maskujące. Spodnia strona jest zwykle pozbawiona barwników.

FILTRY
Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki

Sortuj według:


Status IUCN


Obszar występowania


Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


GładzicaGładzica PL

Pleuronectes platessa

Gładzica (Pleuronectes platessa) to gatunek ryby morskiej z rodziny flądrowatych. Jej ciało jest silnie spłaszczone, owalne. Oczy są wyłupiaste i usadowione z prawej strony głowy. Oczy są wyłupiaste i usadowione z prawej strony głowy.


StorniaStornia PL

Platichthys flesus

Stornia (Platichthys flesus) to ryba kostnoszkieletowa z rodziny flądrowatych, występująca powszechnie w Bałtyku. Od spodu stornia jest biała z żółtawymi plamami, z wierzchu ubarwienie zmienne, zwykle ciemne.


ZimnicaZimnica PL

Limanda limanda

Zimnica (Limanda limanda) to gatunek ryby z rodziny flądrowatych, pospolitej w Bałtyku. Ciało zimnicy pokryte jest bardzo drobną łuską ktenoidalną. Wyraźnie widoczna jest linia boczna, która nad płetwami piersiowymi tworzy charakterystyczny łuk.

Inne gatunki

  • Niegładzica (Hippoglossoides platessoides)

Występowanie i środowisko

Flądrowate występują we wszystkich oceanach. Najczęściej występują na szelfach kontynentalnych. Część z tych ryb wchodzi do rzek.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te odbywają wędrówki związane z rozrodem i dostępnością pokarmu. Ryby te prowadzą przydenny tryb życia. Pływają słabo dzięki falistym ruchom płetwy grzbietowej i odbytowej.

Morfologia i anatomia

Budowa ciała jest niesymetryczna. U dorosłych ryb pęcherz pławny nie występuje.

Rozmnażanie

To ryby jajorodne. Ikra prowadzi pelagiczny tryb życia. Larwa ma podłużną budowę i nie jest przeźroczysta. Początkowo ma symetryczną budowę. Dopiero podczas jej rozwoju jedno z oczu (wraz z kośćmi czaszki) wędruje na drugą stronę.

Pożywienie

To zwykle drapieżniki żywiące się innymi rybami. Są też gatunki polujące na bezkręgowce (robaki i mięczaki). Larwy żywią się zooplanktonem.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki te nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Ryby te mają bardzo smaczne mięso. Są powszechnie łowione w morzach i oceanach, głównie a półkuli północnej. Niesymetryczna budowa ciała płastug pojawia się dopiero podczas rozwoju larwy już po jej wykluciu.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2015-12-05, RODZ-449


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
stornia
       

Trwa okres tarła u storni.

ukryj/pokaż
zimnica
       

Okres tarła w Bałtyku zimnicy.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.