Logo Media Nauka

Flądrowate

Flądrowate (Pleuronectidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu płastug o niesymetrycznej budowie ciała. Jest ono prawobocznie spłaszczone i wysokie. Ryby te pływają na jednym z boków.

Wygląd

Ryby te pływają na jednym z boków. Oczy znajdują się po jednej stronie głowy. Po stronie zewnętrznej ciała ubarwienie jest często maskujące. Spodnia strona jest zwykle pozbawiona barwników.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


GładzicaGładzica PL

Pleuronectes platessa

Gładzica (Pleuronectes platessa) to gatunek ryby morskiej z rodziny flądrowatych. Jej ciało jest silnie spłaszczone, owalne. Oczy są wyłupiaste i usadowione z prawej strony głowy. Oczy są wyłupiaste i usadowione z prawej strony głowy.


StorniaStornia PL

Platichthys flesus

Stornia (Platichthys flesus) to ryba kostnoszkieletowa z rodziny flądrowatych, występująca powszechnie w Bałtyku. Od spodu stornia jest biała z żółtawymi plamami, z wierzchu ubarwienie zmienne, zwykle ciemne.


ZimnicaZimnica PL

Limanda limanda

Zimnica (Limanda limanda) to gatunek ryby z rodziny flądrowatych, pospolitej w Bałtyku. Ciało zimnicy pokryte jest bardzo drobną łuską ktenoidalną. Wyraźnie widoczna jest linia boczna, która nad płetwami piersiowymi tworzy charakterystyczny łuk.


Inne gatunki

  • Niegładzica (Hippoglossoides platessoides)

Występowanie i środowisko

Flądrowate występują we wszystkich oceanach. Najczęściej występują na szelfach kontynentalnych. Część z tych ryb wchodzi do rzek.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te odbywają wędrówki związane z rozrodem i dostępnością pokarmu. Ryby te prowadzą przydenny tryb życia. Pływają słabo dzięki falistym ruchom płetwy grzbietowej i odbytowej.

Morfologia i anatomia

Budowa ciała jest niesymetryczna. U dorosłych ryb pęcherz pławny nie występuje.

Rozmnażanie

To ryby jajorodne. Ikra prowadzi pelagiczny tryb życia. Larwa ma podłużną budowę i nie jest przeźroczysta. Początkowo ma symetryczną budowę. Dopiero podczas jej rozwoju jedno z oczu (wraz z kośćmi czaszki) wędruje na drugą stronę.

Pożywienie

To zwykle drapieżniki żywiące się innymi rybami. Są też gatunki polujące na bezkręgowce (robaki i mięczaki). Larwy żywią się zooplanktonem.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki te nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Ryby te mają bardzo smaczne mięso. Są powszechnie łowione w morzach i oceanach, głównie a półkuli północnej. Niesymetryczna budowa ciała płastug pojawia się dopiero podczas rozwoju larwy już po jej wykluciu.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2015-12-05, RODZ-449


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
stornia
       

Trwa okres tarła u storni.

ukryj/pokaż
zimnica
       

Okres tarła w Bałtyku zimnicy.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© Media Nauka 2008-2018 r.