Flądrowate

Flądrowate (Pleuronectidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu płastug o niesymetrycznej budowie ciała. Jest ono prawobocznie spłaszczone i wysokie. Ryby te pływają na jednym z boków.

Ryby te pływają na jednym z boków. Oczy znajdują się po jednej stronie głowy. Po stronie zewnętrznej ciała ubarwienie jest często maskujące. Spodnia strona jest zwykle pozbawiona barwników.

Występowanie i środowisko

Flądrowate występują we wszystkich oceanach. Najczęściej występują na szelfach kontynentalnych. Część z tych ryb wchodzi do rzek.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te odbywają wędrówki związane z rozrodem i dostępnością pokarmu. Ryby te prowadzą przydenny tryb życia. Pływają słabo dzięki falistym ruchom płetwy grzbietowej i odbytowej.

Morfologia i anatomia

Budowa ciała jest niesymetryczna. U dorosłych ryb pęcherz pławny nie występuje.

Rozmnażanie

To ryby jajorodne. Ikra prowadzi pelagiczny tryb życia. Larwa ma podłużną budowę i nie jest przeźroczysta. Początkowo ma symetryczną budowę. Dopiero podczas jej rozwoju jedno z oczu (wraz z kośćmi czaszki) wędruje na drugą stronę.

Pożywienie

To zwykle drapieżniki żywiące się innymi rybami. Są też gatunki polujące na bezkręgowce (robaki i mięczaki). Larwy żywią się zooplanktonem.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki te nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Ryby te mają bardzo smaczne mięso. Są powszechnie łowione w morzach i oceanach, głównie a półkuli północnej. Niesymetryczna budowa ciała płastug pojawia się dopiero podczas rozwoju larwy już po jej wykluciu.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

       Trwa okres tarła u storni.
       Okres tarła w Bałtyku zimnicy.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2015-12-05, RODZ-449Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.