Stornia

Stornia (Platichthys flesus)

© Picture Partners - Fotolia.com

Stornia (Platichthys flesus) to ryba kostnoszkieletowa z rodziny flądrowatych. Ciało tej ryby, jak wszystkich fląder, jest silnie spłaszczone, niesymetryczne, o owalnym kształcie. skóra pokryta jest drobną łuską, która wzdłuż linii bocznej tworzy szorstkie płytki. Od spodu stornia jest biała z żółtawymi plamami, z wierzchu ubarwienie zmienne, zwykle ciemne, nakrapiane.

Występowanie i środowisko PL

Zamieszkuje obszar od Morza Azowskiego po Morze Czarne i Białe. Występuje w całym Bałtyku. Przebywa w strefie przybrzeżnej wód morskich, czasem wpływa do ujścia rzek. W Polsce można ją spotkać nawet na wysokości Warszawy. Ryba ta żyje przy dnie do głębokości 50 metrów.

Środowisko

ryba morska
Oceany / Morza

Atlantyk
Ocean Arktyczny
Bałtyk
Morze Śródziemne

Tryb życia i zachowanie

Jest aktywna szczególnie w okresie lata.

Morfologia i anatomia

W Bałtyku osiąga rozmiar do 40 cm długości. Płetwa grzbietowa i odbytowa okalają ciało. Płetwa ogonowa jest dość wąska.

Pożywienie

Młode osobniki zjadają plankton, osobniki dorosłe zjadają faunę denną, polują też na ryby.

Rozmnażanie

Tarło przypada na okres od lutego do czerwca. Larwy mają symetryczną budowę ciała. Wraz ze wzrostem ciało ulega metamorfozie. Dojrzałość płciową stornia osiąga w 3-4 roku życia.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Wymiar ochronny dla tego gatunku to 21 cm. To ryba o dość dużym znaczeniu gospodarczym w rybołówstwie morskim.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

       Trwa okres tarła u storni.

Pokrewne gatunki ryb


Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?


© medianauka.pl, 2016-06-10, GAT-1016
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.