Logo Media Nauka

FacebookKowaliki

Kowaliki (Sittidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowatych. Rodzina ta liczy dziś 27 gatunków w dwóch rodzajach, z czego w Polsce można spotkać tylko 1 gatunek. Należą do podrzędu ptaków śpiewających.

Wygląd

To małe ptaki o charakterystycznym wyglądzie. Mają dość długi i ostry dziób, krótki ogon. Zwykle upierzenie popielate lub niebieskawe od strony grzbietowej i jasne od strony brzusznej. Przez oko u wielu gatunków biegnie czarna pręga. Upierzenie godowe i dymorfizm płciowy nie występuje (poza pomurnikiem).

Gatunki

Wykaz gatunków.

KowalikKowalik PL Lęgowy Średnio liczny

Sitta europaea

Kowalik to chroniony ptak o pięknym ubarwieniu niebieskopopielatym z wierzchu i białokasztanowym spodzie. Kowalik potrafi chodzić po pniach drzew głową w dół. Zdarza się, że kowalik stuka dziobem w drzewo jak dzięcioł.


Kowalik czarnogłowyKowalik czarnogłowy

Sitta canadensis

Kowalik czarnogłowy (Sitta canadensis) to ptak z rodziny kowalików. Wierzch głowy i maska biegnąca przez oczy są czarne, reszta głowy biała. Wierzch łupkowaty, spód pomarańczowy.


PomurnikPomurnik PL Lęgowy sporadycznie Skrajnie nieliczny

Tichodroma muraria

Pomurnik to najrzadziej występujący ptak w Polsce. Mamy w kraju zaledwie około 20 par lęgowych. Jest kolorowy, szczególnie barwne są skrzydła - czerwone, czarne z białymi plamami. Grzbiet jest szarawy.

Inne gatunki

 • Kowaliczek czarny (Daphoenositta miranda)
 • Kowaliczek zmienny (Neositta chrysoptera)
 • Kowaliczek górski (Neositta papuensis)
 • Kowalik okularowy (Sitta azurea)
 • Kowalik karoliński (Sitta carolinensis)
 • Kowalik kasztanowaty (Sitta castanea)
 • Kowalik wspaniały (Sitta formosa)
 • Kowalik krasnodzioby (Sitta frontalis)
 • Kowalik himalajski (Sitta himalayensis)
 • Kowalik turecki (Sitta krueperi)
 • Kowalik algierski (Sitta ledanti)
 • Kowalik białolicy (Sitta leucopsis)
 • Kowalik wielki (Sitta magna)
 • Kowalik skalny (Sitta neumayer)
 • Kowalik malutki (Sitta pusilla)
 • Kowalik mały (Sitta pygmaea)
 • Kowalik żółtodzioby (Sitta solangiae)
 • Kowalik duży (Sitta tephronota)
 • Kowalik białobrewy (Sitta victoriae)
 • Kowalik płowy (Sitta villosa)
 • Kowalik korsykański (Sitta whiteheadi)
 • Kowalik skromny (Sitta yunnanensis)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują Eurazję i Amerykę Północną. Zajmują lasy, parki oraz skały.

Tryb życia i zachowanie

Potrafią, jako jedyne ptaki, poruszać się po pniach drzew głową w dół. Są wyjątkowo ruchliwe. Nie są ptakami wędrownymi.

Rozmnażanie

Gniazda zakładają w dziuplach i szczelinach skalnych, których otwory oblepiają gliną. Dwa gatunki budują gniazda z błota. Liczba jaj: od 4 do 10. Są białe z czerwonawymi cętkami. Wysiadywanie trwa 14-18 dni. Pisklęta są gniazdownikami. W gnieździe przebywają 20-25 dni.

Pożywienie

Żywią się owadami, pająkami i nasionami.

Ochrona i zagrożenia

Zagrożone są dwa gatunki: kowalik algierski oraz białobrewy. Dwa kolejne gatunki są narażone na wyginięcie.

Ciekawostki

To jedyne ptaki, które chodzą po pniach drzew głową w dół.

Pomurnik to najrzadszy ptak w Polsce.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Kowalik: Trwa okres lęgowy kowalika.
Pomurnik: Okres występowania w Polsce pomurnika.
         Pomurnik: Okres lęgowy pomurnika.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-57Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.