Grzebiące

Kuraki, grzebiące (Galliformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin i 284 gatunki. W Polsce występuje w stanie dzikim tylko 6 gatunków, cztery kolejne są hodowane.

Rodziny

Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.

Nazwa rodzinyNazwa
łacińska
Liczba gatunków Czy występuje
w Polsce?
ŚwiatPolska
czubaczeCracidae560Nie
kurowatePhasianidae1807Tak
nogaleMegapodiidae220Nie
perliceNumididae60Nie
przepiórowateOdontophoridae330Nie


Występowanie i środowisko

Są zwykle ptakami osiadłymi. Są kosmopolityczne.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą naziemny tryb życia, świetnie biegają, zwykle słabo latają.


Morfologia i anatomia

Mają zróżnicowaną wielkość od 12 cm (przepióreczka chińska) do 235 cm (paw). Kuraki mają silny, lekko zagięty w dół dziób oraz bardzo silne palce z pazurami, które służą do rozgrzebywania ziemi. Samce mają zwykle wyjątkowo barwne upierzenie, są większe od samic, które są skromnie ubarwione.

Palce są długie, tylny jest umieszczony wyżej niż trzy przednie. Skrzydła są krótkie i zaokrąglone. Kuraki mają dobrze rozwinięte wole, służące do trawienia trudno strawnego pokarmu. Pokarm rozdrabnia silny żołądek mięśniowy. W procesie trawienia pomagają kamyki zgromadzone w żołądku. W jelicie ślepym odbywa się trawienie z udziałem flory bakteryjnej.

Rozmnażanie

Wyprowadzają jeden lęg w roku. Gnieżdżą się na ziemi. Składają do 20 jaj, a wysiadywanie zaczynają od złożenia ostatniego jaja. Najczęściej są poligamiczne, a potomstwem opiekuje się wyłącznie samica. Młode są zagniazdownikami.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią nasiona, zielone części roślin i bezkręgowce. Zimą pokarm zbierany jest często na drzewach (pączki i igły).

Ochrona i zagrożenia

Gatunki krytycznie zagrożone to frankolin blady, przepiór białolicy, przepiórecznik oraz 3 z rodziny czubaczy. 17 gatunków uznaje się za zagrożone, za narażone uznaje się 50 gatunków.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Rząd ten dostarcza nam ptactwo domowe takie jak: kura domowa, indyk, perlica. Kuraki mają ogromne znaczenie gospodarcze.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Bażant (zwyczajny): Trwa okres lęgowy bażanta.
        Cietrzew (zwyczajny): Trwają najbardziej intensywne toki cietrzewi.
          Głuszec (zwyczajny): Trwa okres lęgowy głuszca.
Jarząbek (zwyczajny): Możliwość obserwacji jarząbka w Polsce.
         Jarząbek (zwyczajny): W tym okresie samica jarząbka znosi jaja.
          Jarząbek (zwyczajny): Jarząbek tokuje. Toki są bardzo ciche. Samiec rozkłada przed samicą skrzydła i ogon, stroszy czubek i pogwizduje.
           Jarząbek (zwyczajny): Jarząbek zaczyna walczyć o swoje terytoria lęgowe.
Kuropatwa (zwyczajna): Okres występowania w Polsce kuropatwy.
          Kuropatwa (zwyczajna): Samica kuropatwy znosi jaja.
     Przepiórka (zwyczajna): Okres występowania w Polsce przepiórki zwyczajnej.
         Przepiórka (zwyczajna): Okres rozrodu przepiórki zwyczajnej.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.8 / 69.33%
2024-01-18


Największe jaja na świecie
Jaki ptak znosi największe jaja na świecie, a jaki najmniejsze? Ile jaj kurzych mieści się w takim jaju. Czy takie jajo jest jadalne?
Jaki ptak znosi najwięcej jaj?
Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-28
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.