Kuraki

Kuraki, grzebiące (Galliformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin i 284 gatunki. W Polsce występuje w stanie dzikim tylko 6 gatunków, cztery kolejne są hodowane.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Bażantowate
Bażantowate

Phasianidae
Czubacze
Czubacze

Cracidae
Głuszcowate
Głuszcowate

Tetraonidae
Indyki
Indyki

Meleagrididae
Nogale
Nogale

Megapodidae
Perlice
Perlice

Numididae

Występowanie i środowisko

Są zwykle ptakami osiadłymi. Są kosmopolityczne.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą naziemny tryb życia, świetnie biegają, zwykle słabo latają.


Morfologia i anatomia

Mają zróżnicowaną wielkość od 12 cm (przepióreczka chińska) do 235 cm (paw). Kuraki mają silny, lekko zagięty w dół dziób oraz bardzo silne palce z pazurami, które służą do rozgrzebywania ziemi. Samce mają zwykle wyjątkowo barwne upierzenie, są większe od samic, które są skromnie ubarwione.

Palce są długie, tylny jest umieszczony wyżej niż trzy przednie. Skrzydła są krótkie i zaokrąglone. Kuraki mają dobrze rozwinięte wole, służące do trawienia trudno strawnego pokarmu. Pokarm rozdrabnia silny żołądek mięśniowy. W procesie trawienia pomagają kamyki zgromadzone w żołądku. W jelicie ślepym odbywa się trawienie z udziałem flory bakteryjnej.

Rozmnażanie

Wyprowadzają jeden lęg w roku. Gnieżdżą się na ziemi. Składają do 20 jaj, a wysiadywanie zaczynają od złożenia ostatniego jaja. Najczęściej są poligamiczne, a potomstwem opiekuje się wyłącznie samica. Młode są zagniazdownikami.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią nasiona, zielone części roślin i bezkręgowce. Zimą pokarm zbierany jest często na drzewach (pączki i igły).

Ochrona i zagrożenia

Gatunki krytycznie zagrożone to frankolin blady, przepiór białolicy, przepiórecznik oraz 3 z rodziny czubaczy. 17 gatunków uznaje się za zagrożone, za narażone uznaje się 50 gatunków.

Ciekawostki

Rząd ten dostarcza nam ptactwo domowe takie jak: kura domowa, indyk, perlica. Kuraki mają ogromne znaczenie gospodarcze.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-28


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
bażant
          

Trwa okres lęgowy bażanta.

ukryj/pokaż
cietrzew
        

Trwają najbardziej intensywne toki cietrzewi.

ukryj/pokaż
głuszec
          

Trwa okres lęgowy głuszca.

ukryj/pokaż
jarząbek

Możliwość obserwacji jarząbka w Polsce.

         

W tym okresie samica jarząbka znosi jaja.

          

Jarząbek tokuje. Toki są bardzo ciche. Samiec rozkłada przed samicą skrzydła i ogon, stroszy czubek i pogwizduje.

           

Jarząbek zaczyna walczyć o swoje terytoria lęgowe.

ukryj/pokaż
kuropatwa

Okres występowania w Polsce kuropatwy.

          

Samica kuropatwy znosi jaja.

ukryj/pokaż
przepiórka
     

Okres występowania w Polsce przepiórki zwyczajnej.

         

Okres rozrodu przepiórki zwyczajnej.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.