Nocoloty

Nocoloty (Nyctibiidae) to rodzina ptaków z monotypowego rzędu nocolotowych (Nyctibiiformes). Rodzina ta liczy dziś 7 gatunków w jednym rodzaju.

Wszystkie gatunki mają maskujące upierzenie, brązowe i szare, w prążki i kreskowane, przypominające korę drzew. Dziób jest niewielkich rozmiarów, szeroki, paszcza wielka. Wokół dzioba nie ma szczecin. Nogi małe, ogon dość długi.

Występowanie i środowisko

Nocoloty zamieszkują Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Ptaki te żyją w lasach deszczowych.

Tryb życia i zachowanie

Ptaki te wydają odgłosy szczekania, warczenia, czasem kraczą i gwiżdżą. Zaniepokojony ptak nieruchomieje, dzięki czemu praktycznie zlewa się z otoczeniem. To ptaki o nocnej aktywności.

Morfologia i anatomia

Nocoloty osiągają rozmiary od 21 do 58 cm długości ciała i masę od 155 do 557 g.

Rozmnażanie

Nocoloty nie budują gniazd. Samica składa jedno jajo bezpośrednio do zagłębienia w drzewie.

Pożywienie

Ptaki te polują na owady.

Ochrona i zagrożenia

Nocoloty nie są zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2018-06-26, RODZ-755
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.