Logo Serwisu Media Nauka


Okrąg dopisany do trójkąta

Definicja Definicja

Okrąg dopisany do trójkąta jest to okrąg, którego środek leży na zewnątrz trójkąta i który jest styczny do prostych zawierających boki tego trójkąta.

okrąg dopisany do trójkąta

Każdy trójkąt ma trzy okręgi dopisane. Każdy okrąg dopisany ma jeden punkt wspólny z trójkątem.

Twierdzenie Twierdzenie

Środek okręgu dopisanego do trójkąta jest punktem przecięcia się dwusiecznych kątów zewnętrznych przy wierzchołkach i dwusiecznej kąta wewnętrznego przy trzecim wierzchołku.

okrąg dopisany do trójkąta - konstrukcja

© Media Nauka, 2010-11-20, ART-1020

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy