Piłodzioby

Piłodzioby (Momotidae) to rodzina kolorowych ptaków z rzędu kraskowatych. Znamy dziś 14 gatunków w 6 rodzajach. W Polsce nie ma przedstawicieli tej rodziny.

Wszystkie gatunki piłodziobów mają zielony wierzch, czasem występuje niebieski kolor na skrzydłach oraz na ogonie. Spód jest zielony lub brązowy, czasem z ciemną plamą. Przez oko zwykle biegnie czarna maska. Wyraźny dymorfizm płciowy nie występuje. Ogon zwykle bardzo długi, zakończony najczęściej dwoma chorągiewkami. Dzioby są długie i wygięte w dół, z wyraźnym piłkowaniem, czasem ograniczonym tylko do środkowej części dzioba. Piłodziób płaskodzioby jest pozbawiony w ogóle tej cechy.

Występowanie i środowisko

Ptaki te występują w Ameryce Południowej , Północnej i Środkowej. Zamieszkują lasy.

Tryb życia i zachowanie

Ptaki te pohukują i skrzeczą. Siedząc na drzewie często kołyszą ogonem z boku na bok, jak wahadłem.

Morfologia i anatomia

Ptaki te mają długość ciała od 17 do 45 cm. Tylko jeden palec skierowany jest ku tyłowi.

Rozmnażanie

Gniazdują najczęściej w jamach samodzielnie wykopanych w skarpach nad brzegami rzek, rzadziej w skalnych szczelinach. Samica składa 3-4 jaja, które wysiaduje wraz z samcem.

Pożywienie

Podstawą ich diety są owady. Rzadziej zjadają drobne kręgowce i owoce.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunkiPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.76 / 69.2%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Kolorowe ptaki Polski
W Polsce wbrew powszechnej opinii gniazdują ptaki o jaskrawych i ciekawych barwach, dość często prezentujące całą gamę kolorów. Oto nasza lista.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2018-06-21, RODZ-1321
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09©® Media Nauka 2008-2023 r.