Piraniowate

Piraniowate (Serrasalmidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu kąsaczokształtnych. W wielu źródłach piranie zaliczane są do rodziny kąsaczowatych i występują w randze podrodziny Serralaminae. Do piraniowatych zaliczamy około 110 gatunków (obejmuje piranie, płaskoboki i płaszczynki).

Ciało jest bocznie spłaszczone, masywne. Dolna szczęka wystaje ponad górną. W jamie gębowej zęby tnące lub miażdżące. Ubarwienie zmienne.

Występowanie i środowisko

To ryby słodkowodne, żyjące w rzekach i wodach stojących Ameryki Południowej.

Tryb życia i zachowanie

To nierzadko bardzo agresywne ryby.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 15 cm do 100 cm.

Rozmnażanie

Piranie trą się z początkiem pory deszczowej. Część gatunków chroni złożone jajeczka.

Pożywienie

Piranie polują na inne kręgowce (ryby, ptactwo, gady, ssaki). Niektóre gatunki żywią się owocami i nasionami. Kilka gatunków zjada płetwy i łuski.

Ochrona i zagrożenia

Ryby te nie są zagrożone.

Ciekawostki

Nie wszystkie piranie są krwiożercze. Prawdą jest natomiast fakt, że ryby te, gdy wpadną w szał pożerania potrafią w bardzo krótkim czasie ogołocić szkielet z mięsa. Do takich gatunków należy pirania Natterera, która atakuje krwawiące w wodzie zwierzę lub człowieka.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Piranie — mit czy rzeczywistość?
Piranie uchodzą za wyjątkowo krwiożercze ryby rodem z horrorów. Czy rzeczywiście piranie są na tyle niebezpieczne, by zagrozić człowiekowi?
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-03-03, RODZ-1387Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.