Płomykówka (zwyczajna)

Płomykówka (Tyto alba) to ptak z rodziny płomykówek. Brak dymorfizmu płciowego. Szlara ma kształt serca, jest rdzawa wokół oczu, reszta biała. Grzbiet jest szarobrązowy, kropkowany, lotki i sterówki w poprzeczne, jasnobrązowe i brunatne paski. Samiec i samica są tej samej wielkości. Oczy mają brązowoczarny kolor, dziób jest żółtoszary i niebieskawy.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Płomykówka (zwyczajna) (Tyto alba)

© Juan Calero - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Występuje na całym świecie za wyjątkiem północnych obszarów Ameryki Północnej i północnej oraz środkowej Azji. Żyje zwykle w pobliżu osiedli ludzkich niedaleko łąk i pól. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym. Preferuje niziny i tereny pagórkowate, unika gór. Pionowy zasięg występowania to około 700 m n.p.m.

Tryb życia i zachowanie

Jest ptakiem osiadłym i aktywnym w nocy. Kryjówkę dzienną opuszcza później niż inne sowy.

Lot jest powolny, niski nad ziemią.

Samiec wydaje zachrypnięte okrzyki, niektóre z nich w nocy są przerażające. W rewirze lęgowym nie nawołuje.

Morfologia i anatomia

Jajo płomykówki ilustruje poniższy rysunek. Średnie wymiary: 39,8 mm × 30,6 mm.

jajo płomykówki

Pożywienie

Zjada głównie drobne gryzonie - norniki, myszy polne i domowe i owadożerne ssaki takie jak ryjówka. Zdobycz łowi przy użyciu przede wszystkim słuchu.

Rozmnażanie

Gniazduje w ciemnych zakamarkach budynków rzadko odwiedzanych przez człowieka. Są to wieże kościelne, poddasza, stodoły itp. Także gniazduje w opuszczonych dziuplach i szczelinach skalnych. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gdy występuje obfitość pokarmu - dwa lęgi. Samica składa 4-7 jaj na ogół od kwietnia do maja, których wysiadywanie trwa 30 dni. Młode opuszczają gniazdo po 50-60 dniach. Są zdolne do lotu dopiero po 86 dniach. Gdy brakuje pokarmu płomykówka nie odbywa lęgów.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Sowa płomykówka w Polsce jest objęta całkowitą ochroną prawną. W Polsce płomykówka nie jest ptakiem licznym.

Ciekawostki

Płomykówka potrafi markować miejsce gniazdowania, poprzez umieszczanie w pobliżu tak wybranego terenu swoje wypluwki.


Pokrewne gatunki ptaków


Jaką funkcję pełnią pióra wokół oczu sowy?
Czym wyróżniają się pióra wokół oczu sowy? Czy są wyjątkowe w świecie ptaków i jakie mają znaczenie? Jak się nazywają?
Sowy w Polsce
Czy w Polsce sowy występują pospolicie? Ile gatunków sów występuje w Polsce? Jak duże bywają nasze sowy i czy trudno je spotkać?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2013-05-29, GAT-555
©® Media Nauka 2008-2023 r.