Płomykówki

Płomykówki, płomykówkowate (Tytonidae) to rodzina ptaków drapieżnych z rzędu sów. Rodzina ta liczy dziś 20 gatunków w dwóch rodzajach. W Polsce żyje 1 gatunek z tej rodziny ptaków.

Charakterystycznymi cechami są sercowata szlara, słaby dziób, długie nogi. Upierzenie pomarańczowopłowe lub ciemne z wierzchu, od spodu zaś białe lub ciemnobrązowe. Samice są większe od samców.

Występowanie i środowisko

Płomykówki żyją w Europie, Afryce, Ameryce Północnej do granicy z Kanadą od południa, w Ameryce Południowej, Australii, na subkontynencie indyjskim, i w południowo-wschodniej Azji. Preferują otwarte tereny, rolnicze, luźne zadrzewienia oraz lasy.

Tryb życia i zachowanie

Płomykówki to ptaki drapieżne, które polują nocą i o zmierzchu. Są bezgłośnymi lotnikami. Budowa piór (opisana w artykule o sowach) umożliwia bezgłośny lot.

Morfologia i anatomia

Środkowy i wewnętrzny palec ma tę samą długość, a środkowy pazur jest ząbkowany. Obojczyk płomykówek jest połączony z mostkiem.

Rozmnażanie

Gniazduje w stodołach, innych budynkach rzadko nawiedzanych przez ludzi, skrzynkach lęgowych, dziuplach, norach w urwiskach, czasem też na ziemi. Samica znosi 2-9 owalnych jaj (czasem nawet 11). Okres wysiadywania to 27-34 dni. Pisklęta są gniazdownikami. W gnieździe przebywają przez 49-64 dni.

Pożywienie

Polują na ssaki do wielkości królika, ptaki, ryby, żaby, jaszczurki i duże owady. Płomykówki to tępiciele szczurów. Sowia rodzina potrafi złowić rocznie 1300 szczurów!

Ochrona i zagrożenia

Zagrożone są wyginięciem puchówka afrykańska i płomykówka brunatna, narażone są 4 gatunki. Płomykówki są związane z terenami rolniczymi, gdzie zwykle jest dostęp do dużej liczby gryzoni. Jednak stosowanie pestycydów i herbicydów przyczyniło się do ich wymierania.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.8 / 69.33%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Jaką funkcję pełnią pióra wokół oczu sowy?
Czym wyróżniają się pióra wokół oczu sowy? Czy są wyjątkowe w świecie ptaków i jakie mają znaczenie? Jak się nazywają?
Sowy w Polsce
Czy w Polsce sowy występują pospolicie? Ile gatunków sów występuje w Polsce? Jak duże bywają nasze sowy i czy trudno je spotkać?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-177
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.