Logo Serwisu Media Nauka


Pole pierścienia kołowego

Pole pierścienia kołowego

Twierdzenie Twierdzenie

Pole pierścienia kołowego o promieniu małym a i dużym b jest równe:

P=\pi (b^2-a^2)

Przykład Przykład

Obliczyć pole pierścienia kołowego przedstawionego na rysunku o promieniu 2 i 1.

Pole pierścienia kołowego obliczamy następująco: P=\pi (b^2-a^2) = \pi \cdot (2^2-1^2)=\pi \cdot (4-1)= 3\pi


© Media Nauka, 2010-12-10, ART-1050Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 660 - pole pierścienia kołowego
Obliczyć pole powierzchni pierścienia kołowego wyznaczonego przez okręgi x^2+y^2=4 oraz x^2+y^2=16

zadanie - ikonka Zadanie 661 - pole pierścienia kołowego
Pola dwóch kół współśrodkowych są równe odpowiednio 6 i 4. Oblicz pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te koła.Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk