Przepiórniki

Przepiórniki (Turnicidae) to rodzina ptaków z rzędu żurawiowatych. Rodzina ta liczy dziś 16 gatunków w 2 rodzajach. W Polsce przepiórniki nie występują.

Są to ptaki małe, podobne do przepiórek, o brązowym upierzeniu z elementami płowymi, szarymi, ciemniejszymi. Upierzenie ma charakter maskujący. Od przepiórek można je odróżnić po braku tylnego palca u nogi. Dla niektórych gatunków występuje dymorfizm płciowy. Samice są większe i jaskrawiej ubarwione.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują tereny otwarte, w tym pola uprawne, zarośla, łąki.

Tryb życia i zachowanie

U przepiórników występuje zjawisko odwrócenia płci. Samice są silniejsze, większe, jaskrawo ubarwione i wojowniczo nastawione do innych ptaków swego gatunku. To ona rozpoczyna zaloty. Samiec zaś wychowuje potomstwo.

Poruszają się zgarbione pośród traw, trudne do zauważenia. Niechętnie latają, poza jednym gatunkiem.

Rozmnażanie

Gniazdo stanowi zagłębienie w ziemi wysłane trawą. Samica składa 3-7 jaj. Wysiadywanie trwa 12-14 dni. Pisklęta od razu po wylęgu opuszczają gniazdo.

Pożywienie

Nasiona i owady.

Ochrona i zagrożenia

Jeden gatunek jest zagrożony wymarciem, dwa kolejne są narażone na wyginięcie.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

To ptaki o odwróconej roli płci. To samice są większe i jaskrawo ubarwione, bronią też swoich terenów, walcząc z innymi ptakami, w tym z samcami. Pisklętami opiekuje się samiec. Samica tuż po wylęgu szuka innego samca i przystępuje do kolejnego lęgu.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunkiPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.76 / 69.2%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-03-07, RODZ-269
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06©® Media Nauka 2008-2023 r.