Przepiórniki

Przepiórniki (Turnicidae) to rodzina ptaków z rzędu żurawiowatych. Rodzina ta liczy dziś 16 gatunków w 2 rodzajach. W Polsce przepiórniki nie występują.

Wygląd

Są to ptaki małe, podobne do przepiórek, o brązowym upierzeniu z elementami płowymi, szarymi, ciemniejszymi. Upierzenie ma charakter maskujący. Od przepiórek można je odróżnić po braku tylnego palca u nogi. Dla niektórych gatunków występuje dymorfizm płciowy. Samice są większe i jaskrawiej ubarwione.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Przepiórnik prążkowanyPrzepiórnik prążkowany

Turnix suscitator

To typowy przedstawiciel rodziny przepiórników. Upierzenie maskujące, brązowopłowe z czarnym i jasnym rysunkiem. Prowadzi naziemny tryb życia. Przemieszcza się cicho pośród traw w poszukiwaniu pokarmu.


Przepiórnik żółtonogiPrzepiórnik żółtonogi

Turnix tanki

Przepiórnik żółtonogi (Turnix tanki) to ptak z rodziny przepiórników. Upierzenie z wierzchu brązowe w jasne i ciemne plamki, boki pomarańczowe, grubo kropkowane, gardło i pierś rdzawe. Dziób i nogi żółte.

Inne gatunki

 • Przepiórnik białoskrzydły (Ortyxelos meiffrenii)
 • Przepiórnik rdzawogrzbiety (Turnix castanota)
 • Przepiórnik wyspowy (Turnix everetti)
 • Przepiórnik hotentocki (Turnix hottentotta)
 • Przepiórnik cienkodzioby (Turnix maculosa)
 • Przepiórnik czarnopierśny (Turnix melanogaster)
 • Przepiórnik czarnogardły (Turnix nigricollis)
 • Przepiórnik plamkowany (Turnix ocellata)
 • Przepiórnik płowy (Turnix olivii)
 • Przepiórnik rdzawopierśny (Turnix pyrrhothorax)
 • Przepiórnik zwyczajny (Turnix sylvatica)
 • Przepiórnik śniady (Turnix varia)
 • Przepiórnik karłowaty (Turnix velox)
 • Przepiórnik perłogłowy (Turnix worcesteri)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują tereny otwarte, w tym pola uprawne, zarośla, łąki.

Tryb życia i zachowanie

U przepiórników występuje zjawisko odwrócenia płci. Samice są silniejsze, większe, jaskrawo ubarwione i wojowniczo nastawione do innych ptaków swego gatunku. To ona rozpoczyna zaloty. Samiec zaś wychowuje potomstwo.

Poruszają się zgarbione pośród traw, trudne do zauważenia. Niechętnie latają, poza jednym gatunkiem.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Gniazdo stanowi zagłębienie w ziemi wysłane trawą. Samica składa 3-7 jaj. Wysiadywanie trwa 12-14 dni. Pisklęta od razu po wylęgu opuszczają gniazdo.

Pożywienie

Nasiona i owady.

Ochrona i zagrożenia

Jeden gatunek jest zagrożony wymarciem, dwa kolejne są narażone na wyginięcie.

Ciekawostki

To ptaki o odwróconej roli płci. To samice są większe i jaskrawo ubarwione, bronią też swoich terenów, walcząc z innymi ptakami, w tym z samcami. Pisklętami opiekuje się samiec. Samica tuż po wylęgu szuka innego samca i przystępuje do kolejnego lęgu.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2015-03-07, RODZ-269Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.