Siewkowe

Siewkowe (Charadriiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 374 gatunków w 17 rodzinach. W Polsce występuje 75 gatunków, z czego 25 lęgowych.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny


Alki

Alcidae


Liczba gatunków: 25
Liczba gatunków w Polsce: 6

Andówki

Thinocoridae


Liczba gatunków: 4
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Bekasowate

Scolopacidae


Liczba gatunków: 94
Liczba gatunków w Polsce: 39

Długoszpony

Jacanidae


Liczba gatunków: 8
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Dropiatki

Pedionomidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Krabożery

Dromadidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Kulony

Burhinidae


Liczba gatunków: 9
Liczba gatunków w Polsce: 1

Mewowate

Laridae


Liczba gatunków: 100
Liczba gatunków w Polsce: 29

Ostrygojady

Haematopodidae


Liczba gatunków: 12
Liczba gatunków w Polsce: 1

Pijawniki

Pluvianidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Pochwodzioby

Chionidae


Liczba gatunków: 2
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Przepiórniki

Turnicidae


Liczba gatunków: 16
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Sieweczkowate

Charadriidae


Liczba gatunków: 67
Liczba gatunków w Polsce: 13

Szczudłonogi

Recurvirostridae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: 2

Wydrzyki

Stercorariidae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: 4

Złotosłonki

Rostratulidae


Liczba gatunków: 3
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żwirowcowate

Glareolidae


Liczba gatunków: 17
Liczba gatunków w Polsce: 2


Występowanie i środowisko

Siewkowate są kosmopolityczne. Zamieszkują wybrzeża wód i otwarte przestrzenie. Poza okresem lęgowym wiele gatunków przebywa na otwartym morzu. Większość gatunków żyje w wodnym środowisku lub na podmokłych terenach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą dzienny tryb życia. Są zwykle hałaśliwe. Żyją zwykle dość długo. Niektóre gatunki dożywają nawet 30 lat. Zwykle podejmują wędrówki na zimowiska z terenów lęgowych. Poza lęgami ptaki te żyją w stadach.


Morfologia i anatomia

Siewkowe mają dość zróżnicowany wygląd. Upierzenie najczęściej białe, biało-czarne, szare lub brązowe.

Rozmnażanie

Bardzo często gnieżdżą się w koloniach. Gniazda zakładają na ziemi. Młode są w większości zagniazdownikami. U wielu gatunków występuje zjawisko odwrócenia płci. To samice o barwnym upierzeniu zabiegają o względy samców. Od chwili złożenia jaj, wysiaduje je już tylko samiec. Czasami do opieki i w wysiadywaniu przyłączają się obce osobniki.

Pożywienie

Żywią się pokarmem zwierzęcym. Zjadają głównie bezkręgowce i małe kręgowce (głównie ryby). Zjadają też w małych ilościach jagody i nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Status krytycznie zagrożonych ma 7 gatunków, 11 gatunków jest zagrożonych, 22 gatunki uznaje się za narażone.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

      Alczyk: W tym czasie miały miejsce obserwacje alczyka w Polsce.
Alka: Okres występowania w Polsce alki. Najczęściej można ją spotkać w marcu.
          Alka: Okres najczęstszego występowania w Polsce alki.
          Alka: Okres składania jaj przez samicę alki.
         Batalion: Trwają przyloty do Polski batalionów.
          Batalion: Trwa okres lęgowy bataliona. Samiec przyjmuje szatę godową.
        Batalion: Bataliony odlatują z Polski na południe.
       Bekasik: Przez Polskę przelatuje bekasik.
     Biegus arktyczny: Możliwość obserwacji w Polsce biegusa arktycznego.
       Biegus krzywodzioby: Przeloty przez Polskę biegusa krzywodziobego.
          Biegus malutki: Przylot do Polski biegusa malutkiego (przeloty wiosenne).
        Biegus malutki: Biegusa malutki odlatuje z Polski (przeloty jesienne).
     Biegus mały: Okres występowania w Polsce biegusa małego.
          Biegus mały: Okres rozrodu biegusa małego.
      Biegus płaskodzioby: Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego.
          Biegus płaskodzioby: Okres rozrodu biegusa płaskodziobego.
      Biegus rdzawy: Przeloty przez Polskę biegusa rdzawego.
         Biegus zmienny: Do Polski przylatuje biegus zmienny.
       Biegus zmienny: Biegus zmienny odlatuje na zimowiska.
          Brodziec piskliwy: Do Polski przylatuje brodziec piskliwy.
        Brodziec piskliwy: Brodziec piskliwy odlatuje na zimowiska.
          Brodziec pławny: Okres lęgowy brodźca pławnego.
      Brodziec śniady: Przeloty przez Polskę brodźca śniadego.
          Czajka (zwyczajna): Czajki przylatują do Polski z zimowisk.
         Czajka (zwyczajna): Trwają okres lęgowy czajki.
          Czajka (zwyczajna): Czajka odlatuje na zimowiska.
         Dubelt: Przylot do kraju dubelta.
          Dubelt: Okres rozrodu dubeltów.
       Dubelt: Dubelty odlatują do Afryki.
      Kamusznik (zwyczajny): Przeloty kamusznika przez Polskę.
    Krwawodziób: W Polsce można obserwować krwawodzioba.
        Krwawodziób: Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.
           Krwawodziób: Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.
    Kszyk: W Polsce w tym okresie można obserwować kszyki.
     Kulik mniejszy: Przeloty przez Polskę kulika mniejszego.
     Kulik wielki: W Polsce można obserwować kulika wielkiego.
       Kulik wielki: W Polsce można obserwować, ale bardzo rzadko, zimującego kulika wielkiego.
     Kulon, kulon zwyczajny: Możliwość obserwacji w Polsce bardzo rzadkiego kulona zwyczajnego.
         Kulon, kulon zwyczajny: Okres lęgowy kulona. W lipcu rzadziej ma miejsce.
     Kwokacz: W Polsce pojawia się podczas przelotów kwokacz.
      Łęczak: W Polsce pojawia się podczas przelotów łęczak.
Mewa białogłowa: Okres występowania w Polsce mewy białogłowej.
       Mewa mała: Czas przylotów i odlotów mewy małej do Polski.
          Mewa mała: Okres rozrodczy mewy małej.
          Mewa siwa, mewa pospolita: Do Polski przylatuje mewa siwa.
           Mewa siwa, mewa pospolita: Mewa pospolita znosi jaja.
        Mewa siwa, mewa pospolita: Mewa pospolita odlatuje na zimę.
           Mewa srebrzysta: Okres składania jaj u mewy srebrzystej.
          Mewa śmieszka: Okres składania jaj u mewy śmieszki.
          Mewa trójpalczasta: Trwa okres składania jaj przez mewę trójpalczastą.
  Nurnik zwyczajny: Okres występowania nurnika w Polsce.
   Nurzyk podbielały, nurzyk zwyczajny: Okres występowania na Bałtyku nurzyka podbielałego.
          Ostrygojad (zwyczajny): Okres lęgowy ostrygojada.
      Płatkonóg szydłodzioby: Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.
           Płatkonóg szydłodzioby: Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.
          Rybitwa białoczelna: Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.
          Rybitwa białoczelna: Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.
          Rybitwa białoczelna: Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.
      Rybitwa białowąsa: W Polsce występuje rybitwa białowąsa.
          Rybitwa czarna: Okres lęgowy rybitwy czarnej.
     Rybitwa czarna: Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.
     Rybitwa rzeczna: Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.
          Rybitwa rzeczna: Samica rybitwy rzecznej składa jaja.
     Rybitwa wielkodzioba: Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.
    Rycyk: W Polsce można obserwować rycyka.
          Rycyk: Samica rycyka składa jaja.
         Samotnik: Okres obserwacji samotnika.
    Sieweczka obrożna: W Polsce w tym okresie można obserwować sieweczki obrożne.
         Sieweczka rzeczna: Przylot do kraju sieweczki rzecznej.
          Sieweczka rzeczna: Okres lęgowy sieweczki rzecznej.
         Sieweczka rzeczna: Odlot z kraju sieweczki rzecznej.
    Siewka złota: Przeloty przez Polskę siewki złotej.
    Siewnica: Przeloty siewnicy przez Polskę.
          Słonka (zwyczajna): Przylot słonki do naszego kraju.
         Słonka (zwyczajna): Okres lęgowy słonki.
         Słonka (zwyczajna): Odlot słonki na zimowiska.
          Szablodziób (zwyczajny): Trwa okres lęgowy szablodzioba zwyczajnego (poza naszym krajem)
    Szczudłak (zwyczajny): Wystąpiły obserwacje w Polsce szczudłaków.
     Terekia: Pojawia się w Polsce terekia.
     Wydrzyk długosterny: Okres występowania w Polsce wydrzyka długosternego.
    Wydrzyk ostrosterny: Możliwość obserwacji w Polsce wydrzyka ostrosternego.
        Wydrzyk tęposterny: To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.
          Wydrzyk tęposterny: Samica wydrzyka tęposternego składa jaja
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?


© medianauka.pl, 2018-04-19, RZAD-15
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.