Siewkowe

Siewkowe (Charadriiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 374 gatunków w 17 rodzinach. W Polsce występuje 75 gatunków, z czego 25 lęgowych.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Alki
Alki
Alcidae


Liczba gatunków: 25
Liczba gatunków w Polsce: 6
Andówki
Andówki
Thinocoridae


Liczba gatunków: 4
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Bekasowate
Bekasowate
Scolopacidae


Liczba gatunków: 94
Liczba gatunków w Polsce: 39
Długoszpony
Długoszpony
Jacanidae


Liczba gatunków: 8
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Dropiatki
Dropiatki
Pedionomidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Krabożery
Krabożery
Dromadidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Kulony
Kulony
Burhinidae


Liczba gatunków: 9
Liczba gatunków w Polsce: 1
Mewowate
Mewowate
Laridae


Liczba gatunków: 100
Liczba gatunków w Polsce: 29
Ostrygojady
Ostrygojady
Haematopodidae


Liczba gatunków: 12
Liczba gatunków w Polsce: 1
Pijawniki
Pijawniki
Pluvianidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Pochwodzioby
Pochwodzioby
Chionidae


Liczba gatunków: 2
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Przepiórniki
Przepiórniki
Turnicidae


Liczba gatunków: 16
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Sieweczkowate
Sieweczkowate
Charadriidae


Liczba gatunków: 67
Liczba gatunków w Polsce: 13
Szczudłonogi
Szczudłonogi
Recurvirostridae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: 2
Wydrzyki
Wydrzyki
Stercorariidae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: 4
Złotosłonki
Złotosłonki
Rostratulidae


Liczba gatunków: 3
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Żwirowcowate
Żwirowcowate
Glareolidae


Liczba gatunków: 17
Liczba gatunków w Polsce: 2


Występowanie i środowisko

Siewkowate są kosmopolityczne. Zamieszkują wybrzeża wód i otwarte przestrzenie. Poza okresem lęgowym wiele gatunków przebywa na otwartym morzu. Większość gatunków żyje w wodnym środowisku lub na podmokłych terenach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą dzienny tryb życia. Są zwykle hałaśliwe. Żyją zwykle dość długo. Niektóre gatunki dożywają nawet 30 lat. Zwykle podejmują wędrówki na zimowiska z terenów lęgowych. Poza lęgami ptaki te żyją w stadach.


Morfologia i anatomia

Siewkowe mają dość zróżnicowany wygląd. Upierzenie najczęściej białe, biało-czarne, szare lub brązowe.

Rozmnażanie

Bardzo często gnieżdżą się w koloniach. Gniazda zakładają na ziemi. Młode są w większości zagniazdownikami. U wielu gatunków występuje zjawisko odwrócenia płci. To samice o barwnym upierzeniu zabiegają o względy samców. Od chwili złożenia jaj, wysiaduje je już tylko samiec. Czasami do opieki i w wysiadywaniu przyłączają się obce osobniki.

Pożywienie

Żywią się pokarmem zwierzęcym. Zjadają głównie bezkręgowce i małe kręgowce (głównie ryby). Zjadają też w małych ilościach jagody i nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Status krytycznie zagrożonych ma 7 gatunków, 11 gatunków jest zagrożonych, 22 gatunki uznaje się za narażone.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

      Alczyk: W tym czasie miały miejsce obserwacje alczyka w Polsce.
Alka: Okres występowania w Polsce alki. Najczęściej można ją spotkać w marcu.
          Alka: Okres najczęstszego występowania w Polsce alki.
          Alka: Okres składania jaj przez samicę alki.
         Batalion: Trwają przyloty do Polski batalionów.
          Batalion: Trwa okres lęgowy bataliona. Samiec przyjmuje szatę godową.
        Batalion: Bataliony odlatują z Polski na południe.
       Bekasik: Przez Polskę przelatuje bekasik.
     Biegus arktyczny: Możliwość obserwacji w Polsce biegusa arktycznego.
       Biegus krzywodzioby: Przeloty przez Polskę biegusa krzywodziobego.
          Biegus malutki: Przylot do Polski biegusa malutkiego (przeloty wiosenne).
        Biegus malutki: Biegusa malutki odlatuje z Polski (przeloty jesienne).
     Biegus mały: Okres występowania w Polsce biegusa małego.
          Biegus mały: Okres rozrodu biegusa małego.
      Biegus płaskodzioby: Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego.
          Biegus płaskodzioby: Okres rozrodu biegusa płaskodziobego.
      Biegus rdzawy: Przeloty przez Polskę biegusa rdzawego.
         Biegus zmienny: Do Polski przylatuje biegus zmienny.
       Biegus zmienny: Biegus zmienny odlatuje na zimowiska.
          Brodziec piskliwy: Do Polski przylatuje brodziec piskliwy.
        Brodziec piskliwy: Brodziec piskliwy odlatuje na zimowiska.
          Brodziec pławny: Okres lęgowy brodźca pławnego.
      Brodziec śniady: Przeloty przez Polskę brodźca śniadego.
          Czajka (zwyczajna): Czajki przylatują do Polski z zimowisk.
         Czajka (zwyczajna): Trwają okres lęgowy czajki.
          Czajka (zwyczajna): Czajka odlatuje na zimowiska.
         Dubelt: Przylot do kraju dubelta.
          Dubelt: Okres rozrodu dubeltów.
       Dubelt: Dubelty odlatują do Afryki.
      Kamusznik (zwyczajny): Przeloty kamusznika przez Polskę.
    Krwawodziób: W Polsce można obserwować krwawodzioba.
        Krwawodziób: Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.
           Krwawodziób: Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.
    Kszyk: W Polsce w tym okresie można obserwować kszyki.
     Kulik mniejszy: Przeloty przez Polskę kulika mniejszego.
     Kulik wielki: W Polsce można obserwować kulika wielkiego.
       Kulik wielki: W Polsce można obserwować, ale bardzo rzadko, zimującego kulika wielkiego.
     Kulon, kulon zwyczajny: Możliwość obserwacji w Polsce bardzo rzadkiego kulona zwyczajnego.
         Kulon, kulon zwyczajny: Okres lęgowy kulona. W lipcu rzadziej ma miejsce.
     Kwokacz: W Polsce pojawia się podczas przelotów kwokacz.
      Łęczak: W Polsce pojawia się podczas przelotów łęczak.
Mewa białogłowa: Okres występowania w Polsce mewy białogłowej.
       Mewa mała: Czas przylotów i odlotów mewy małej do Polski.
          Mewa mała: Okres rozrodczy mewy małej.
          Mewa siwa, mewa pospolita: Do Polski przylatuje mewa siwa.
           Mewa siwa, mewa pospolita: Mewa pospolita znosi jaja.
        Mewa siwa, mewa pospolita: Mewa pospolita odlatuje na zimę.
           Mewa srebrzysta: Okres składania jaj u mewy srebrzystej.
          Mewa śmieszka: Okres składania jaj u mewy śmieszki.
          Mewa trójpalczasta: Trwa okres składania jaj przez mewę trójpalczastą.
  Nurnik zwyczajny: Okres występowania nurnika w Polsce.
   Nurzyk podbielały, nurzyk zwyczajny: Okres występowania na Bałtyku nurzyka podbielałego.
          Ostrygojad (zwyczajny): Okres lęgowy ostrygojada.
      Płatkonóg szydłodzioby: Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.
           Płatkonóg szydłodzioby: Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.
          Rybitwa białoczelna: Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.
          Rybitwa białoczelna: Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.
          Rybitwa białoczelna: Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.
      Rybitwa białowąsa: W Polsce występuje rybitwa białowąsa.
          Rybitwa czarna: Okres lęgowy rybitwy czarnej.
     Rybitwa czarna: Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.
     Rybitwa rzeczna: Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.
          Rybitwa rzeczna: Samica rybitwy rzecznej składa jaja.
     Rybitwa wielkodzioba: Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.
    Rycyk: W Polsce można obserwować rycyka.
          Rycyk: Samica rycyka składa jaja.
         Samotnik: Okres obserwacji samotnika.
    Sieweczka obrożna: W Polsce w tym okresie można obserwować sieweczki obrożne.
         Sieweczka rzeczna: Przylot do kraju sieweczki rzecznej.
          Sieweczka rzeczna: Okres lęgowy sieweczki rzecznej.
         Sieweczka rzeczna: Odlot z kraju sieweczki rzecznej.
    Siewka złota: Przeloty przez Polskę siewki złotej.
    Siewnica: Przeloty siewnicy przez Polskę.
          Słonka (zwyczajna): Przylot słonki do naszego kraju.
         Słonka (zwyczajna): Okres lęgowy słonki.
         Słonka (zwyczajna): Odlot słonki na zimowiska.
          Szablodziób (zwyczajny): Trwa okres lęgowy szablodzioba zwyczajnego (poza naszym krajem)
    Szczudłak (zwyczajny): Wystąpiły obserwacje w Polsce szczudłaków.
     Terekia: Pojawia się w Polsce terekia.
     Wydrzyk długosterny: Okres występowania w Polsce wydrzyka długosternego.
    Wydrzyk ostrosterny: Możliwość obserwacji w Polsce wydrzyka ostrosternego.
        Wydrzyk tęposterny: To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.
          Wydrzyk tęposterny: Samica wydrzyka tęposternego składa jaja
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Które ptaki gniazdują najdalej?

Które ptaki gniazdują najdalej?

Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?© medianauka.pl, 2018-04-19, RZAD-15
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Paw Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.