Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Siewkowate, siewkowe

Siewkowate, siewkowe (Charadriiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 339 gatunków w 18 rodzinach. W Polsce występuje 75 gatunków, z czego 25 lęgowych. Najmniejsze siewkowe to siewkowce.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Alki
Alki

(Alcidae)
Bekasowate
Bekasowate

(Scolopacidae)
Brzytwodzioby
Brzytwodzioby

(Rynchopidae)
Długoszpony
Długoszpony

(Jacanidae)
Krabożery
Krabożery

(Dromadidae)
Kulony
Kulony

(Burhinidae)
Ostrygojady
Ostrygojady

(Haematopodidae)
Płatkonogi
Płatkonogi

(Phalaropodidae)
Pochwodzioby
Pochwodzioby

(Chionidae)
Rybitwy
Rybitwy

(Sternidae)
Sieweczkowate
Sieweczkowate

(Charadriidae)
Wydrzyki
Wydrzyki

(Stercorariidae)
Żwirowcowate
Żwirowcowate

(Glareolidae)

Nazwa rzędu
Siewkowate, siewkowe (Charadriiformes)
Występowanie
Cały świat.
Liczba gatunków na świecie
339
Liczba gatunków w Polsce
75
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Ptaki (Aves)
Rząd: Siewkowate, siewkowe (Charadriiformes)
Wielkość
Długość: 13-78 cm.
Masa ciała: 18 g - 2 kg
Największy gatunek
Mewa siodłata (Larus marinus)

Inne rodziny

  • Dropiatki (Pedionomidae)
  • Andówki, poszwiki, poszwikowate (Thinocoridae)

Występowanie i środowisko

Siewkowate są kosmopolityczne. Zamieszkują wybrzeża wód i otwarte przestrzenie. Poza okresem lęgowym wiele gatunków przebywa na otwartym morzu. Większość gatunków żyje w wodnym środowisku lub na podmokłych terenach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą dzienny tryb życia. Są zwykle hałaśliwe. Żyją zwykle dość długo. Niektóre gatunki dożywają nawet 30 lat. Zwykle podejmują wędrówki na zimowiska z terenów lęgowych. Poza lęgami ptaki te żyją w stadach.

Morfologia i anatomia

Siewkowe mają dość zróżnicowany wygląd. Upierzenie najczęściej białe, biało-czarne, szare lub brązowe.

Rozmnażanie

Bardzo często gnieżdżą się w koloniach. Gniazda zakładają na ziemi. Młode są w większości zagniazdownikami. U wielu gatunków występuje zjawisko odwrócenia płci. To samice o barwnym upierzeniu zabiegają o względy samców. Od chwili złożenia jaj, wysiaduje je już tylko samiec. Czasami do opieki i w wysiadywaniu przyłączają się obce osobniki.

Pożywienie

Żywią się pokarmem zwierzęcym. Zjadają głównie bezkręgowce i małe kręgowce (głównie ryby). Zjadają też w małych ilościach jagody i nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Status krytycznie zagrożonych ma 7 gatunków, 11 gatunków jest zagrożonych, 22 gatunki uznaje się za narażone.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2018-04-19, RZAD-15

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
czajka
 tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt         

Czajki przylatują do Polski z zimowisk.

  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona       

Trwają okres lęgowy czajki.

       tlo-ikonatlo-ikona   

Czajka odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
batalion
  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona       

Trwają przyloty do Polski batalionów.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Trwa okres lęgowy bataliona. Samiec przyjmuje szatę godową.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Bataliony odlatują z Polski na południe.

ukryj/pokaż
mewa trójpalczasta
    tlo-ikonatlo-ikona      

Trwa okres składania jaj przez mewę trójpalczastą.

ukryj/pokaż
płatkonóg szydłodzioby
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.

       tlo-ikona wp100 fltrt    

Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.

ukryj/pokaż
szablodziób zwyczajny
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Trwa okres lęgowy szablodzioba zwyczajnego (poza naszym krajem)

ukryj/pokaż
kulon
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Możliwość obserwacji w Polsce bardzo rzadkiego kulona zwyczajnego.

    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Okres lęgowy kulona. W lipcu rzadziej ma miejsce.

ukryj/pokaż
rybitwa wielkodzioba
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.

ukryj/pokaż
sieweczka obrożna
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce w tym okresie można obserwować sieweczki obrożne.

ukryj/pokaż
kszyk
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce w tym okresie można obserwować kszyki.

ukryj/pokaż
wydrzyk tęposterny
       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt 

To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.

     tlo-ikonatlo-ikona     

Samica wydrzyka tęposternego składa jaja

ukryj/pokaż
rybitwa rzeczna
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.

   tlo-ikonatlo-ikona       

Samica rybitwy rzecznej składa jaja.

ukryj/pokaż
alka
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres występowania w Polsce alki. Najczęściej można ją spotkać w marcu.

 tlo-ikonatlo-ikona         

Okres najczęstszego występowania w Polsce alki.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      

Okres składania jaj przez samicę alki.

ukryj/pokaż
rycyk
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce można obserwować rycyka.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Samica rycyka składa jaja.

ukryj/pokaż
kulik wielki
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

W Polsce można obserwować kulika wielkiego.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

W Polsce można obserwować, ale bardzo rzadko, zimującego kulika wielkiego.

ukryj/pokaż
krwawodziób
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce można obserwować krwawodzioba.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt        tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.

   tlo-ikona fltrt wp100        

Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.

ukryj/pokaż
sieweczka rzeczna
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona       

Przylot do kraju sieweczki rzecznej.

    tlo-ikonatlo-ikona      

Okres lęgowy sieweczki rzecznej.

      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Odlot z kraju sieweczki rzecznej.

ukryj/pokaż
rybitwa czarna
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okres lęgowy rybitwy czarnej.

   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.

ukryj/pokaż
nurzyk podbielały
tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres występowania na Bałtyku nurzyka podbielałego.

ukryj/pokaż
ostrygojad zwyczajny
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt       

Okres lęgowy ostrygojada.

ukryj/pokaż
bekasik
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Przez Polskę przelatuje bekasik.

ukryj/pokaż
biegus krzywodzioby
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Przeloty przez Polskę biegusa krzywodziobego.

ukryj/pokaż
rybitwa białoczelna
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.

       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.

    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt      

Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.

ukryj/pokaż
słonka
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100        

Przylot słonki do naszego kraju.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Okres lęgowy słonki.

        tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona 

Odlot słonki na zimowiska.

ukryj/pokaż
biegus malutki
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      

Przylot do Polski biegusa malutkiego (przeloty wiosenne).

      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Biegusa malutki odlatuje z Polski (przeloty jesienne).

ukryj/pokaż
brodziec śniady
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt 

Przeloty przez Polskę brodźca śniadego.

ukryj/pokaż
biegus rdzawy
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Przeloty przez Polskę biegusa rdzawego.

ukryj/pokaż
biegus zmienny
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt       

Do Polski przylatuje biegus zmienny.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona 

Biegus zmienny odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
kulik mniejszy
  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Przeloty przez Polskę kulika mniejszego.

ukryj/pokaż
kwokacz
  tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce pojawia się podczas przelotów kwokacz.

ukryj/pokaż
łęczak
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

W Polsce pojawia się podczas przelotów łęczak.

ukryj/pokaż
brodziec piskliwy
   tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt       

Do Polski przylatuje brodziec piskliwy.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Brodziec piskliwy odlatuje na zimowiska.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia© Media Nauka 2008-2018 r.