Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Ptaki

Siewkowate, siewkowe

Siewkowate, siewkowe (Charadriiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 339 gatunków w 18 rodzinach. W Polsce występuje 75 gatunków, z czego 25 lęgowych. Najmniejsze siewkowe to siewkowce.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Alki
Alki

Alcidae

Liczba gatunków: 24
(w Polsce: 6)
Andówki, poszwiki, poszwikowate
Andówki, poszwiki, poszwikowate

Thinocoridae
Liczba gatunków: 4
(w Polsce: nie występują)
Bekasowate
Bekasowate

Scolopacidae

Liczba gatunków: 86
(w Polsce: 32)
Brzytwodzioby
Brzytwodzioby

Rynchopidae

Liczba gatunków: 3
(w Polsce: nie występują)
Długoszpony
Długoszpony

Jacanidae

Liczba gatunków: 8
(w Polsce: nie występują)
Krabożery
Krabożery

Dromadidae

Liczba gatunków: 1
(w Polsce: nie występują)
Kulony
Kulony

Burhinidae

Liczba gatunków: 9
(w Polsce: 1)
Mewowate, mewy
Mewowate, mewy

Laridae

Liczba gatunków: 51
(w Polsce: 8)
Ostrygojady
Ostrygojady

Haematopodidae

Liczba gatunków: 12
(w Polsce: 1)
Płatkonogi
Płatkonogi

Phalaropodidae

Liczba gatunków: 3
(w Polsce: 2)
Pochwodzioby
Pochwodzioby

Chionidae

Liczba gatunków: 2
(w Polsce: nie występują)
Rybitwy
Rybitwy

Sternidae

Liczba gatunków: 45
(w Polsce: 9)
Sieweczkowate
Sieweczkowate

Charadriidae

Liczba gatunków: 68
(w Polsce: 11)
Szczudłonogi, szczudłakowate
Szczudłonogi, szczudłakowate

Recurvirostridae
Liczba gatunków: 8
(w Polsce: 2)
Wydrzyki
Wydrzyki

Stercorariidae

Liczba gatunków: 7
(w Polsce: 4)
Złotosłonki, dziobówki
Złotosłonki, dziobówki

Rostratulidae
Liczba gatunków: 2
(w Polsce: nie występują)
Żwirowcowate
Żwirowcowate

Glareolidae

Liczba gatunków: 18
(w Polsce: 2)


Inne rodziny

  • Dropiatki (Pedionomidae)

Występowanie i środowisko

Siewkowate są kosmopolityczne. Zamieszkują wybrzeża wód i otwarte przestrzenie. Poza okresem lęgowym wiele gatunków przebywa na otwartym morzu. Większość gatunków żyje w wodnym środowisku lub na podmokłych terenach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą dzienny tryb życia. Są zwykle hałaśliwe. Żyją zwykle dość długo. Niektóre gatunki dożywają nawet 30 lat. Zwykle podejmują wędrówki na zimowiska z terenów lęgowych. Poza lęgami ptaki te żyją w stadach.


Morfologia i anatomia

Siewkowe mają dość zróżnicowany wygląd. Upierzenie najczęściej białe, biało-czarne, szare lub brązowe.

Rozmnażanie

Bardzo często gnieżdżą się w koloniach. Gniazda zakładają na ziemi. Młode są w większości zagniazdownikami. U wielu gatunków występuje zjawisko odwrócenia płci. To samice o barwnym upierzeniu zabiegają o względy samców. Od chwili złożenia jaj, wysiaduje je już tylko samiec. Czasami do opieki i w wysiadywaniu przyłączają się obce osobniki.

Pożywienie

Żywią się pokarmem zwierzęcym. Zjadają głównie bezkręgowce i małe kręgowce (głównie ryby). Zjadają też w małych ilościach jagody i nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Status krytycznie zagrożonych ma 7 gatunków, 11 gatunków jest zagrożonych, 22 gatunki uznaje się za narażone.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Czajka
Czajka towarzyska
Sieweczka obrożna
Batalion
Krwawodziób
Kszyk
Kulik wielki
Rycyk
Wydrzyk tęposterny
Wydrzyk wielki
Mewa czarnodzioba
Mewa ochocka
Mewa trójpalczasta
Rybitwa rzeczna
Rybitwa wielkodzioba
Płatkonóg szydłodzioby
Szablodziób zwyczajny
Kulon, kulon zwyczajny
Alka
Maskonur zwyczajny, maskonur
Długoszpon chiński
Złotosłonka bengalska
Krabożer
Ostrygojad afrykański
Żwirowiec łąkowy
Pochwodziób żółtodzioby
Brzytwodziób amerykański
Bekasik
Biegus krzywodzioby
Rybitwa białoczelna
Rybitwa czarna
Słonka
Nurzyk podbielały, nurzyk zwyczajny
Sieweczka rzeczna
Biegus malutki
Ostrygojad zwyczajny, ostrygojad
Brodziec śniady
Biegus morski
Biegus rdzawy
Biegus zmienny
Brodziec piskliwy, kuliczek piskliwy
Kulik mniejszy
Kwokacz
Łęczak
Mewa śmieszka
Mewa srebrzysta
Piaskowiec
Rybitwa krótkodzioba
Sieweczka morska
Mornel
Orlica
Nurek
Brzegowiec
Samotnik
Rybitwa popielata
Dubelt
Alka olbrzymia
Mewa siodłata
Mewa siwa, mewa pospolita
Andówka wielka, andówka szaropierśna
Mewa czarnogłowa
Mewa mała
Siewka złota
Rybitwa czubata
Szlamnik
Rybitwa białoskrzydła
Maskonur złotoczuby
Siewnica
Wydrzyk antarktyczny
Szczudłak zwyczajny
Alczyk
Biegus arktyczny
Biegus długoskrzydły
Biegus karłowaty
Biegus mały
Biegus płaskodzioby
Biegus płowy
Biegus tundrowy
Biegus wielki
Brodziec piegowaty
Brodziec plamisty
Brodziec pławny
Brzytwodziób afrykański
Sieweczka pustynna
Czajka miedziana
Czajka stepowa
Długoszpon afrykański
Kamusznik zwyczajny
Kulik cienkodzioby
Kulon wielkodzioby
Mewa białogłowa
Mewa blada
Mewa cienkodzioba
Mewa delawarska
Mewa karaibska
Mewa magellańska
Mewa modrodzioba
Mewa żółtonoga
Morzyk krótkodzioby
Nurnik zwyczajny
Ostrygojad czarny
Nurzyk polarny
Płatkonóg trójbarwny
Rączak mały
Rybitwa białowąsa
Rybitwa królewska
Rybitwa różowa
Sieweczka mongolska
Siewka szara
Siewka złotawa
Słonka amerykańska
Szablodziób amerykański
Szlamiec długodzioby
Terekia
Brodziec żółtonogi
Wydrzyk długosterny
Wydrzyk ostrosterny
Żwirowiec stepowy
Maskonur pacyficzny
Nurnik aleucki

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Alczyk
      

W tym czasie miały miejsce obserwacje alczyka w Polsce.

ukryj/pokaż
Alka

Okres występowania w Polsce alki. Najczęściej można ją spotkać w marcu.

          

Okres najczęstszego występowania w Polsce alki.

          

Okres składania jaj przez samicę alki.

ukryj/pokaż
Batalion
         

Trwają przyloty do Polski batalionów.

          

Trwa okres lęgowy bataliona. Samiec przyjmuje szatę godową.

        

Bataliony odlatują z Polski na południe.

ukryj/pokaż
Bekasik
       

Przez Polskę przelatuje bekasik.

ukryj/pokaż
Biegus arktyczny
     

Możliwość obserwacji w Polsce biegusa arktycznego.

ukryj/pokaż
Biegus krzywodzioby
       

Przeloty przez Polskę biegusa krzywodziobego.

ukryj/pokaż
Biegus malutki
          

Przylot do Polski biegusa malutkiego (przeloty wiosenne).

        

Biegusa malutki odlatuje z Polski (przeloty jesienne).

ukryj/pokaż
Biegus mały
     

Okres występowania w Polsce biegusa małego.

          

Okres rozrodu biegusa małego.

ukryj/pokaż
Biegus płaskodzioby
      

Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego.

          

Okres rozrodu biegusa płaskodziobego.

ukryj/pokaż
Biegus rdzawy
      

Przeloty przez Polskę biegusa rdzawego.

ukryj/pokaż
Biegus zmienny
         

Do Polski przylatuje biegus zmienny.

       

Biegus zmienny odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
Brodziec piskliwy, kuliczek piskliwy
          

Do Polski przylatuje brodziec piskliwy.

        

Brodziec piskliwy odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
Brodziec pławny
          

Okres lęgowy brodźca pławnego.

ukryj/pokaż
Brodziec śniady
      

Przeloty przez Polskę brodźca śniadego.

ukryj/pokaż
Czajka
          

Czajki przylatują do Polski z zimowisk.

         

Trwają okres lęgowy czajki.

          

Czajka odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
Dubelt
         

Przylot do kraju dubelta.

          

Okres rozrodu dubeltów.

       

Dubelty odlatują do Afryki.

ukryj/pokaż
Kamusznik zwyczajny
      

Przeloty kamusznika przez Polskę.

ukryj/pokaż
Krwawodziób
    

W Polsce można obserwować krwawodzioba.

        

Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.

           

Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.

ukryj/pokaż
Kszyk
    

W Polsce w tym okresie można obserwować kszyki.

ukryj/pokaż
Kulik mniejszy
     

Przeloty przez Polskę kulika mniejszego.

ukryj/pokaż
Kulik wielki
     

W Polsce można obserwować kulika wielkiego.

       

W Polsce można obserwować, ale bardzo rzadko, zimującego kulika wielkiego.

ukryj/pokaż
Kulon, kulon zwyczajny
     

Możliwość obserwacji w Polsce bardzo rzadkiego kulona zwyczajnego.

         

Okres lęgowy kulona. W lipcu rzadziej ma miejsce.

ukryj/pokaż
Kwokacz
     

W Polsce pojawia się podczas przelotów kwokacz.

ukryj/pokaż
Łęczak
      

W Polsce pojawia się podczas przelotów łęczak.

ukryj/pokaż
Mewa białogłowa

Okres występowania w Polsce mewy białogłowej.

ukryj/pokaż
Mewa mała
       

Czas przylotów i odlotów mewy małej do Polski.

          

Okres rozrodczy mewy małej.

ukryj/pokaż
Mewa siwa, mewa pospolita
          

Do Polski przylatuje mewa siwa.

           

Mewa pospolita znosi jaja.

        

Mewa pospolita odlatuje na zimę.

ukryj/pokaż
Mewa srebrzysta
           

Okres składania jaj u mewy srebrzystej.

ukryj/pokaż
Mewa śmieszka
          

Okres składania jaj u mewy śmieszki.

ukryj/pokaż
Mewa trójpalczasta
          

Trwa okres składania jaj przez mewę trójpalczastą.

ukryj/pokaż
Nurnik zwyczajny
  

Okres występowania nurnika w Polsce.

ukryj/pokaż
Nurzyk podbielały, nurzyk zwyczajny
   

Okres występowania na Bałtyku nurzyka podbielałego.

ukryj/pokaż
Ostrygojad zwyczajny, ostrygojad
          

Okres lęgowy ostrygojada.

ukryj/pokaż
Płatkonóg szydłodzioby
      

Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.

           

Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.

ukryj/pokaż
Rybitwa białoczelna
          

Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.

          

Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.

          

Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.

ukryj/pokaż
Rybitwa białowąsa
      

W Polsce występuje rybitwa białowąsa.

ukryj/pokaż
Rybitwa czarna
          

Okres lęgowy rybitwy czarnej.

     

Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.

ukryj/pokaż
Rybitwa rzeczna
     

Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.

          

Samica rybitwy rzecznej składa jaja.

ukryj/pokaż
Rybitwa wielkodzioba
     

Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.

ukryj/pokaż
Rycyk
    

W Polsce można obserwować rycyka.

          

Samica rycyka składa jaja.

ukryj/pokaż
Samotnik
         

Okres obserwacji samotnika.

ukryj/pokaż
Sieweczka obrożna
    

W Polsce w tym okresie można obserwować sieweczki obrożne.

ukryj/pokaż
Sieweczka rzeczna
         

Przylot do kraju sieweczki rzecznej.

          

Okres lęgowy sieweczki rzecznej.

         

Odlot z kraju sieweczki rzecznej.

ukryj/pokaż
Siewka złota
    

Przeloty przez Polskę siewki złotej.

ukryj/pokaż
Siewnica
    

Przeloty siewnicy przez Polskę.

ukryj/pokaż
Słonka
          

Przylot słonki do naszego kraju.

         

Okres lęgowy słonki.

         

Odlot słonki na zimowiska.

ukryj/pokaż
Szablodziób zwyczajny
          

Trwa okres lęgowy szablodzioba zwyczajnego (poza naszym krajem)

ukryj/pokaż
Szczudłak zwyczajny
    

Wystąpiły obserwacje w Polsce szczudłaków.

ukryj/pokaż
Terekia
     

Pojawia się w Polsce terekia.

ukryj/pokaż
Wydrzyk długosterny
     

Okres występowania w Polsce wydrzyka długosternego.

ukryj/pokaż
Wydrzyk ostrosterny
    

Możliwość obserwacji w Polsce wydrzyka ostrosternego.

ukryj/pokaż
Wydrzyk tęposterny
        

To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.

          

Samica wydrzyka tęposternego składa jaja

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2018-04-19, RZAD-15


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.