Bekasowate

Bekasowate (Scolopacidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 94 gatunki, z czego w Polsce 39 (11 lęgowych).

Wyróżniamy następujące podrodziny bekasowatych:

 • kuliki (Numeniinae),
 • rycyki (Limosinae),
 • biegusy (Arenariinae),
 • brodźce (Tringinae),
 • słonki (Scolopacinae).

Wygląd

Bekasowate mają zróżnicowany wygląd i rozmiary. Zwykle mają długi, prosty lub zgięty w dół dziób, czasem jest zagięty w górę. Nogi średniej długości lub długie, brak kciuka lub jest on słabo rozwinięty. Upierzenie często zależy od pory roku. Samiec i samica są upierzone zwykle tak samo, szaro lub brązowo z białymi i czarnymi plamkami. Ich nogi i dziób są zwykle jaskrawo ubarwione.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

 • kamusznik czarnogłowy (Arenaria melanocephala)
 • preriowiec (Bartramia longicauda)
 • biegus ostrosterny (Calidris acuminata)
 • biegus brodźcowaty (Calidris himantopus)
 • biegus alaskański (Calidris mauri)
 • biegus skalny (Calidris ptilocnemis)
 • biegus łyżkodzioby (Calidris pygmaea)
 • biegus rdzawoszyi (Calidris ruficollis)
 • biegus smukłonogi (Calidris subminuta)
 • bekas auklandzki (Coenocorypha aucklandica)
 • bekas jarzębaty (Coenocorypha huegeli)
 • bekas wyspowy (Coenocorypha pusilla)
 • bekas Taczanowskiego (Gallinago andina)
 • bekas amerykański (Gallinago delicata)
 • bekas japoński (Gallinago hardwickii)
 • bekas kasztanowaty (Gallinago imperialis)
 • bekas andyjski (Gallinago jamesoni)
 • bekas madagaskarski (Gallinago macrodactyla)
 • bekas magellański (Gallinago magellanica)
 • bekas leśny (Gallinago megala)
 • bekas himalajski (Gallinago nemoricola)
 • bekas afrykański (Gallinago nigripennis)
 • bekas długodzioby (Gallinago nobilis)
 • bekas górski (Gallinago solitaria)
 • bekas syberyjski (Gallinago stenura)
 • bekas kordylierski (Gallinago stricklandii)
 • bekas wielki (Gallinago undulata)
 • szlamiec krótkodzioby (Limnodromus griseus)
 • szlamiec wielki (Limnodromus semipalmatus)
 • szlamnik duży (Limosa fedoa)
 • szlamnik amerykański (Limosa haemastica)
 • kulik eskimoski (Numenius borealis)
 • płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius)
 • brodźczyk polinezyjski (Prosobonia cancellata)
 • brodźczyk białoskrzydły (Prosobonia leucoptera)
 • brodźczyk krótkodzioby (Prosobonia parvirostris)
 • słonka filipińska (Scolopax bukidnonensis)
 • słonka celebeska (Scolopax celebensis)
 • słonka falista (Scolopax mira)
 • słonka złotawa (Scolopax rochussenii)
 • słonka nowogwinejska (Scolopax rosenbergii)
 • słonka rdzawa (Scolopax saturata)
 • płatkonóg trójbarwny (Steganopus tricolor)
 • brodziec szary (Tringa brevipes)
 • brodziec alaskański (Tringa incana)
 • błotowiec (Tringa semipalmata)

Występowanie i środowisko

Występują w Eurazji, Amerykach, w części Archipelagu Sundajskiego. Mieszkają na terenach otwartych i wilgotnych.

Tryb życia i zachowanie

Są ptakami wędrownymi. W ciągu 13 lat ptaki te mogą przebyć dystans równy odległości Księżyca od Ziemi. Bekasowate są zatem ptakami podejmującymi jedne z najdalszych wędrówek na ziemi.

Rozmnażanie

Większość gatunków jest monogamiczna. Gniazda budują na ziemi lub w kępie roślinności. Niektóre gatunki gnieżdżą się na drzewach i w dziuplach. Samica składa najczęściej 4 jaja o gruszkowatym kształcie. Wysiadywanie trwa 18-20 dni. Pisklęta są zagniazdownikami.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią bezkręgowce: mięczaki, skorupiaki, wodne pierścienice, owady. Dietę uzupełniają pokarmem roślinnym.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są 3 gatunki: kulik eskimoski, kulik cienkodzioby i biegus łyżkodzioby, 3 kolejne gatunki są zagrożone, 7 narażonych.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Batalion: Trwają przyloty do Polski batalionów.
          Batalion: Trwa okres lęgowy bataliona. Samiec przyjmuje szatę godową.
        Batalion: Bataliony odlatują z Polski na południe.
       Bekasik: Przez Polskę przelatuje bekasik.
     Biegus arktyczny: Możliwość obserwacji w Polsce biegusa arktycznego.
       Biegus krzywodzioby: Przeloty przez Polskę biegusa krzywodziobego.
          Biegus malutki: Przylot do Polski biegusa malutkiego (przeloty wiosenne).
        Biegus malutki: Biegusa malutki odlatuje z Polski (przeloty jesienne).
     Biegus mały: Okres występowania w Polsce biegusa małego.
          Biegus mały: Okres rozrodu biegusa małego.
      Biegus płaskodzioby: Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego.
          Biegus płaskodzioby: Okres rozrodu biegusa płaskodziobego.
      Biegus rdzawy: Przeloty przez Polskę biegusa rdzawego.
         Biegus zmienny: Do Polski przylatuje biegus zmienny.
       Biegus zmienny: Biegus zmienny odlatuje na zimowiska.
          Brodziec piskliwy: Do Polski przylatuje brodziec piskliwy.
        Brodziec piskliwy: Brodziec piskliwy odlatuje na zimowiska.
          Brodziec pławny: Okres lęgowy brodźca pławnego.
      Brodziec śniady: Przeloty przez Polskę brodźca śniadego.
         Dubelt: Przylot do kraju dubelta.
          Dubelt: Okres rozrodu dubeltów.
       Dubelt: Dubelty odlatują do Afryki.
      Kamusznik (zwyczajny): Przeloty kamusznika przez Polskę.
    Krwawodziób: W Polsce można obserwować krwawodzioba.
        Krwawodziób: Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.
           Krwawodziób: Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.
    Kszyk: W Polsce w tym okresie można obserwować kszyki.
     Kulik mniejszy: Przeloty przez Polskę kulika mniejszego.
     Kulik wielki: W Polsce można obserwować kulika wielkiego.
       Kulik wielki: W Polsce można obserwować, ale bardzo rzadko, zimującego kulika wielkiego.
     Kwokacz: W Polsce pojawia się podczas przelotów kwokacz.
      Łęczak: W Polsce pojawia się podczas przelotów łęczak.
      Płatkonóg szydłodzioby: Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.
           Płatkonóg szydłodzioby: Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.
    Rycyk: W Polsce można obserwować rycyka.
          Rycyk: Samica rycyka składa jaja.
         Samotnik: Okres obserwacji samotnika.
          Słonka (zwyczajna): Przylot słonki do naszego kraju.
         Słonka (zwyczajna): Okres lęgowy słonki.
         Słonka (zwyczajna): Odlot słonki na zimowiska.
     Terekia: Pojawia się w Polsce terekia.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • IUCN - Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
 • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek - Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Które ptaki gniazdują najdalej?


Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?

Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?


To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?

Największe gniazda ptaków


Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.

Jak dokarmiać ptaki?


Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?

Najmniejsze ptaki na świecie


Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?

Największe ptaki na świecie


Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?


© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-172
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06©® Media Nauka 2008-2023 r.