Brodziec pławny

Brodziec pławny (Tringa stagnatilis) to gatunek ptaka z rodziny bekasowatych, podobny do kwokacza, ale jest od niego mniejszy i ma bardziej delikatną sylwetkę. Jego dziób jest prosty. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Wierzch w szacie godowej jest brązowoszary z ciemnymi prążkami, spód biały z ciemnym plamkowaniem. W szacie spoczynkowej wierzch szary, a spód biały. W okolicy nadgarstka znajduje się ciemna plama.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Brodziec pławny (Tringa stagnatilis)

© Wim - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek gniazduje w Azji i Europie na podmokłych łąkach, skrajach zbiorników wodnych, na stepach i w tajdze. Ptaki z Europy zimują w Afryce. To u nas gatunek skrajnie nieliczny lęgowy.

Tryb życia i zachowanie

Ptak ten zimę spędza w Afryce.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 22-26 cm, rozpiętość skrzydeł wynosi 39-46 cm, a ciężar ciała 50-120 g.

Pożywienie

Poluje na owady, ślimaki i inne bezkręgowce.

Rozmnażanie

To gatunek monogamiczny. Składa cztery jaja w okresie od maja do czerwca. Gniazdo znajduje się na ziemi. Inkubacja trwa 21-23 dni. Wysiaduje samiec i samica.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Gatunek podlega w Polsce ochronie ścisłej.Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Okres lęgowy brodźca pławnego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki ptaków


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2019-05-03, GAT-6537
©® Media Nauka 2008-2023 r.