Krwawodziób

Krwawodziób (Tringa totanus) to bardzo nieliczny ptak w naszym kraju, o szarobrązowym upierzeniu, jaśniejszym od spodu, plamkowanym na brązowo. Dziób jest długi, ostry i prosty, ciemniejszy na końcu. U nasady ma czerwony kolor. Czerwone są też dość długie nogi. Osobniki młode mają ciemny dziób. Ciemne plamki nie występują tak intensywnie w szacie spoczynkowej. Na dolnej części grzbietu występuje biała plama. Biel występuje także na kuprze oraz na brzegu skrzydła.

Występowanie i środowisko PL

Występuje w Europie, Azji, Afryce oraz w Australazji. W Polsce jest ptakiem bardzo nielicznym, zasiedlającym głównie doliny rzek, podmokłe łąki, brzegi wodnych zbiorników, najlepiej gęsto zarośniętych roślinnością. Najliczniej występuje w centralnej i wschodniej Polsce.

Tryb życia i zachowanie

To ptak wędrowny. Jest aktywny w nocy i w dzień. Poza lęgami występuje raczej w pojedynkę.

Pożywienie

Krwawodziób poluje na owady i inne bezkręgowce.

Rozmnażanie

Może tworzyć niewielkie kolonie lęgowe. Jest monogamiczny, czasem przez kilka sezonów. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg. Samica w kwietniu składa 4 jaja do zbudowanego przez siebie gniazda na trawie, przykrytego zwykle gałązkami rosnącej wyżej roślinności. Wysiaduje samiec i samica przez 24 dni. Pisklęta niemal od razu opuszczają gniazdo. Znajdują się pod opieką rodziców jeszcze przez jakiś czas. W końcowej fazie młodymi opiekuje się już tylko samiec. Lotność młode uzyskują po około 5 tygodniach.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce jest to gatunek podlegający ścisłej ochronie. Wymaga także ochrony czynnej. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest zanik jego naturalnych środowisk występowania (osuszanie łąk, pastwisk).


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

    W Polsce można obserwować krwawodzioba.
        Bardzo rzadko podczas zimowania można u nas spotkać krwawodzioba. Pozostałe osobniki są w tym czasie na zimowiskach.
           Okres składania jaj przez samicę krwawodzioba.

Pokrewne gatunki ptaków


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18© medianauka.pl, 2015-05-25, GAT-819
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.