Biegus płaskodzioby

Biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) to gatunek ptaka z rodziny bekasowatych. Dziób dość długi i bocznie spłaszczony, brązowawy, na samym końcu zakrzywiony w dół. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Wierzch brunatno-czarny z białymi pręgami. Pierś i boki w ciemne plamki, spód biały. Nad okiem jasna, rozwidlona brew. Nogi szare lub zielonkawe.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Biegus płaskodzioby (Calidris falcinellus)

© Sergey Ryzhkov - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gniazduje w północnej części Europy i Azji. Zasiedla bagna, torfowiska. Na zimę wędruje do Afryki lub do południowej Azji. To rzadki u nas gatunek.

Tryb życia i zachowanie

Tworzy małe grupki. Ten gatunek biegusa nie sonduje podłoża swoim dziobem. Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego trwa od połowy kwietnia do września z maksimum przypadającym na sierpień.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 16-18 cm, rozpiętość skrzydeł wynosi 32-37 cm, a ciężar ciała 25-50 g.

Pożywienie

Biegus ten zjada owady, mięczaki, skorupiaki, pierścienice, rzadziej nasiona. Pokarmu szuka w błocie, na powierzchni wody.

Rozmnażanie

Tworzy monogamiczne pary. Samiec buduje kilka gniazd, z których samica wybiera jedno. to zagłębienie w ziemi wyścielone roślinnością. Samica składa jaja od czerwca do lipca. wysiaduje je samiec i samica. Czas inkubacji trwa 21-22 dni.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Gatunek podlega w Polsce ochronie ścisłej.Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

      Okres występowania w Polsce biegusa płaskodziobego.
          Okres rozrodu biegusa płaskodziobego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki ptaków


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.65 / 68.83%
2024-01-18© medianauka.pl, 2019-05-02, GAT-4300
©® Media Nauka 2008-2023 r.