Złotosłonki

Złotosłonki, dziobówki (Rostratulidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 3 gatunki w 2 rodzajach. W Polsce złotosłonki nie występują.

To przepięknie upierzone ptaki, ze złożonym wzorem na skrzydłach. Grzbiet ciemny z jaśniejszym rysunkiem, podobnie głowa i część skrzydeł są ciemne. Od strony brzusznej upierzenie jest jasne. Na skrzydłach piękny deseń złożony z żółtawych plamek. Samice są barwniej upierzone. Skrzydła są szerokie i zaokrąglone. Pięknie się prezentują, gdy są rozpostarte. Dziób jest dość długi, zakrzywiony w dół. Na nim znajdują się podłużne szczeliny nozdrzy.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują tropikalne rejony świata w Afryce, Ameryce Południowej, Australii i Azji. Ich środowiskiem naturalnym są podmokłe tereny, mokradła na nizinach, brzegi zbiorników wody płynącej i stojącej, pola ryżowe.

Tryb życia i zachowanie

W obliczu zagrożenia ptaki te zastygają w bezruchu. Prowadzą skryty tryb życia. Są trudne w obserwacji. Są osiadłe. Czasami jednak podejmują niedalekie wędrówki w poszukiwaniu wody. Najbardziej aktywne są rano i wieczorem. Pokarmu szukają dziobem, zanurzając go w mule lub glebie.

Rozmnażanie

Gniazdują na ziemi pośród gęstej roślinności. Gniazdo to prosta czarka z łodyg liści. Samica składa 2-4 jaja. To samiec złotosłonki bengalskiej wysiaduje jaja i opiekuje się potomstwem. W przypadku złotosłonki amerykańskiej jajami i pisklętami zajmują się oboje rodzice. Wysiadywanie trwa 15-21 dni. Pisklęta są zagniazdownikami.

Pożywienie

Zjadają owady, inne bezkręgowce, a także nasiona roślin.

Ochrona i zagrożenia

Ptaki te nie są zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.78 / 69.27%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-03-13, RODZ-275
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.