Logo Media Nauka

FacebookZłotosłonki, dziobówki

Złotosłonki, dziobówki (Rostratulidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 2 gatunki w 2 rodzajach. W Polsce złotosłonki nie występują.

Wygląd

To przepięknie upierzone ptaki, ze złożonym wzorem na skrzydłach. Grzbiet ciemny z jaśniejszym rysunkiem, podobnie głowa i część skrzydeł są ciemne. Od strony brzusznej upierzenie jest jasne. Na skrzydłach piękny deseń złożony z żółtawych plamek. Samice są barwniej upierzone. Skrzydła są szerokie i zaokrąglone. Pięknie się prezentują, gdy są rozpostarte. Dziób jest dość długi, zakrzywiony w dół. Na nim znajdują się podłużne szczeliny nozdrzy.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Złotosłonka bengalskaZłotosłonka bengalska

Rostratula benghalensis

Złotosłonka bengalska (Rostratula benghalensis) to jeden z dwóch przedstawicieli rodziny dziobówek . Ten gatunek zamieszkuje Azję, Afrykę i Australię z Indonezją. Ma czerwony kołnierz, białą maskę wokół oczu.

Inne gatunki

  • Złotosłonka amerykańska (Nycticryphes semicollaris)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują tropikalne rejony świata w Afryce, Ameryce Południowej, Australii i Azji. Ich środowiskiem naturalnym są podmokłe tereny, mokradła na nizinach, brzegi zbiorników wody płynącej i stojącej, pola ryżowe.

Tryb życia i zachowanie

W obliczu zagrożenia ptaki te zastygają w bezruchu. Prowadzą skryty tryb życia. Są trudne w obserwacji. Są osiadłe. Czasami jednak podejmują niedalekie wędrówki w poszukiwaniu wody. Najbardziej aktywne są rano i wieczorem. Pokarmu szukają dziobem, zanurzając go w mule lub glebie.

Rozmnażanie

Gniazdują na ziemi pośród gęstej roślinności. Gniazdo to prosta czarka z łodyg liści. Samica składa 2-4 jaja. To samiec złotosłonki bengalskiej wysiaduje jaja i opiekuje się potomstwem. W przypadku złotosłonki amerykańskiej jajami i pisklętami zajmują się oboje rodzice. Wysiadywanie trwa 15-21 dni. Pisklęta są zagniazdownikami.

Pożywienie

Zjadają owady, inne bezkręgowce, a także nasiona roślin.

Ochrona i zagrożenia

Ptaki te nie są zagrożone wymarciem.

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2015-03-13, RODZ-275Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.