Złotosłonka bengalska

Złotosłonka bengalska (Rostratula benghalensis)

Samiec złotosłonki bengalskiej © panuruangjan - Fotolia.com

Złotosłonka bengalska (Rostratula benghalensis) to jeden z dwóch przedstawicieli rodziny dziobówek (złotosłonek). Ptak ten ma dość długi, zakrzywiony ku dołowi dziób. Upierzenie jest piękne, ciemne z wierzchu, jasne od spodu ze złotym rysunkiem, najpiękniejszym na skrzydłach, gdzie wzór tworzą jasne plamki. Samica jest jaskrawo ubarwiona. Ma czerwony kołnierz, białą maskę wokół oczu. Na czubku głowy występuje złota kreska.

Występowanie i środowisko

Zamieszkuje tropikalne rejony Azji, Indonezji z Australią oraz Afryki, zawsze w pobliżu wody stojącej lub płynącej, mokradeł, torfowisk.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzi dość skryty tryb życia. Zatrwożona, zamiera w bezruchu. Jest aktywna rano i o zmierzchu. Powadzi zwykle osiadły tryb życia, choć czasem podejmuje niedalekie wędrówki. Podczas żerowania sonduje dziobem glebę lub muł w poszukiwaniu zdobyczy. To samica broni swojego terytorium. Samica pohukuje lub buczy donośnym głosem, słyszalnym z odległości kilku kilometrów.

Pożywienie

Zjada owady i ich larwy, skorupiaki, dżdżownice, mięczaki oraz nasiona roślin.

Rozmnażanie

Samica tokuje, prezentując swoje ubarwienie i huczący głos. Samica potrafi bronić samca przed konkurencją ze strony innych samic. To samiec buduje gniazdo, wysiaduje jaja i opiekuje się pisklętami. Samica składa zwykle 4 jaja w jednym zniesieniu, ale w sezonie może mieć potomstwo z 3-4 samcami. Pisklęta są zagniazdownikami.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

To samice walczą ze sobą o samce, które całkowicie przejmują na siebie opiekę nad gniazdem, jajami i pisklętami.


Pokrewne gatunki ptaków

Nie posiadamy w naszej bazie innych gatunków zwierząt z tej samej rodziny.


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18© medianauka.pl, 2015-03-13, GAT-725
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.