Wydrzyki

Wydrzyki (Stercorariidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 7 gatunków w 2 rodzajach. W Polsce można zaobserwować 4 gatunki tej rodziny.

Są to ptaki morskie średniej wielkości. Mają wąskie i długie skrzydła. Dziób ma haczyk na końcu. Samiec i samica wyglądają podobnie, choć samice są nieco większe. Upierzenie brązowe z białymi plamami na lotkach u ptaków z rodzaju Catharacta, natomiast brązowe lub brązowe z wierzchu i kremowe od spodu u ptaków z rodzaju Stercorarius.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Można je spotkać nad morzami podbiegunowych okolic obu półkul. Są obecne na Antarktyce, Subantarktyce, na południowych obszarach Ameryki Południowej, Islandii, Wyspach Owczych, w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Svalabadzie, północnej części Rosji i w Arktyce. To ptaki wędrowne, które obserwowano nawet blisko bieguna południowego.

Tryb życia i zachowanie

Wydrzyki często atakują inne ptaki morskie w celu odebrania im pokarmu. Nierzadko zmuszają inne ptaki do zwrócenia ostatniego pokarmu, chwytając go w locie.

Rozmnażanie

Gnieżdżą się parami. Samica składa 1-2 jaja w dołku, wygrzebanym w ziemi. wysiadywanie trwa 24-30 dni. Młode dość długo pozostają w gnieździe.

Pożywienie

Zjadają pokarm głównie zwierzęcy, w tym ryby, kryl, pisklęta, jaja, ale także odpadki, padlinę, jagody. Atakują inne ptaki, głównie mewowate, w celu odebrania zdobytego pokarmu.

Ochrona i zagrożenia

Wydrzyki nie są zagrożone wyginięciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Wydrzyki obserwowano najbliżej bieguna południowego ze wszystkich kręgowców świata.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

     Okres występowania w Polsce wydrzyka długosternego.
    Możliwość obserwacji w Polsce wydrzyka ostrosternego.
        To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.
          Samica wydrzyka tęposternego składa jaja

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.65 / 68.83%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-186
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06©® Media Nauka 2008-2023 r.