Logo Media Nauka

FacebookWydrzyki

Wydrzyki (Stercorariidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 7 gatunków w 2 rodzajach. W Polsce można zaobserwować 4 gatunki tej rodziny.

Wygląd

Są to ptaki morskie średniej wielkości. Mają wąskie i długie skrzydła. Dziób ma haczyk na końcu. Samiec i samica wyglądają podobnie, choć samice są nieco większe. Upierzenie brązowe z białymi plamami na lotkach u ptaków z rodzaju Catharacta, natomiast brązowe lub brązowe z wierzchu i kremowe od spodu u ptaków z rodzaju Stercorarius.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Wydrzyk antarktycznyWydrzyk antarktyczny

Catharacta maccormicki

Wydrzyk antarktyczny (Catharacta maccormicki) to gatunek ptaka z rodziny wydrzyków o brązowym upierzeniu. Dziób ciemny, zakrzywiony haczykowato na końcu.


Wydrzyk długosternyWydrzyk długosterny PL Zalatujący

Stercorarius longicaudus

Wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus) to ptak z rodziny wydrzyków. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej głowa w połowie jest ciemna. Wierzch szarobrązowy, ogon długi, czarny. Spód ciała jest biały, szyja żółtawa.


Wydrzyk ostrosternyWydrzyk ostrosterny PL Przelotny / przylatujący

Stercorarius parasiticus

Wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) to gatunek ptaka z rodziny wydrzyków. Środkowe sterówki są wydłużone i ostro zakończone. Jest najczęściej spotykanym wydrzykiem w naszym kraju.


Wydrzyk tęposternyWydrzyk tęposterny PL Zalatujący

Stercorarius pomarinus

Wydrzyk tęposterny to rzadki w Polsce gość, spędzający zimę na otwartym oceanie. Środkowe sterówki są wydłużone w szacie godowej. Istnieje odmiana jasna i ciemna tego gatunku. Bardzo rzadko pojawia się w Polsce nad Bałtykiem.


Wydrzyk wielkiWydrzyk wielki PL Zalatujący

Stercorarius skua

Wydrzyk wielki, zwany skuą, to średniej wielkości ptak z rodziny wydrzyków, wyjątkowo zalatujący do Polski. Ubawienie brązowawe. na skrzydle występuje jasna plama. Dziób i nogi są czarne. Jest ptakiem wędrownym. Walczy z mewami o pokarm.

Inne gatunki

  • Wydrzyk brunatny (Catharacta antarctica)
  • Wydrzyk amerykański (Catharacta chilensis)

Występowanie i środowisko

Można je spotkać nad morzami podbiegunowych okolic obu półkul. Są obecne na Antarktyce, Subantarktyce, na południowych obszarach Ameryki Południowej, Islandii, Wyspach Owczych, w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Svalabadzie, północnej części Rosji i w Arktyce. To ptaki wędrowne, które obserwowano nawet blisko bieguna południowego.

Tryb życia i zachowanie

Wydrzyki często atakują inne ptaki morskie w celu odebrania im pokarmu. Nierzadko zmuszają inne ptaki do zwrócenia ostatniego pokarmu, chwytając go w locie.

Rozmnażanie

Gnieżdżą się parami. Samica składa 1-2 jaja w dołku, wygrzebanym w ziemi. wysiadywanie trwa 24-30 dni. Młode dość długo pozostają w gnieździe.

Pożywienie

Zjadają pokarm głównie zwierzęcy, w tym ryby, kryl, pisklęta, jaja, ale także odpadki, padlinę, jagody. Atakują inne ptaki, głównie mewowate, w celu odebrania zdobytego pokarmu.

Ochrona i zagrożenia

Wydrzyki nie są zagrożone wyginięciem.

Ciekawostki

Wydrzyki obserwowano najbliżej bieguna południowego ze wszystkich kręgowców świata.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

     Wydrzyk długosterny: Okres występowania w Polsce wydrzyka długosternego.
    Wydrzyk ostrosterny: Możliwość obserwacji w Polsce wydrzyka ostrosternego.
        Wydrzyk tęposterny: To najlepszy okres, aby w Polsce zaobserwować podczas przelotów wydrzyka tęposternego.
          Wydrzyk tęposterny: Samica wydrzyka tęposternego składa jaja
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-186Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.