Mewowate

Mewy, mewowate (Laridae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 100 gatunków. Ostatnio do mewowatych zaliczono w randze podrodziny rybitwy. W Polsce żyje 29 gatunków z tej rodziny ptaków. To najbardziej znane morskie ptaki.

Wśród mewowatych nie występuje dymorfizm płciowy, występuje jednak polimorfizm wiekowy. Upierzenie zwykle białe lub popielate z czarnymi dodatkami. Samce są nieco większe od samic. Skrzydła są na ogół długie.

Występowanie i środowisko

Występują na całej kuli ziemskiej. Mniej licznie występują w tropikalnym klimacie. Zamieszkują głównie wybrzeża mórz i oceanów, ale są obecne także nad wodami śródlądowymi.

Tryb życia i zachowanie

Mewy nie nurkują. Pływają po powierzchni wody, wyszukując w ten sposób pokarmu. Są dość hałaśliwe. Nierzadko żyją w stadach.

Rozmnażanie

Gnieżdżą się w koloniach. Są zasadniczo monogamiczne. Gniazdo to zwykle budowla z wodorostów i innego materiału roślinnego na ziemi lub skałach, rzadziej na drzewach. Samica składa zwykle 2-3 jaja brązowe, oliwkowe lub zielonawe, intensywnie nakrapiane. Masa jaja od 19 g do 117 g. Wysiadywanie trwa 3-5 tygodni. Pisklęta są zagniazdownikami, ale dość długo przebywają w gnieździe. Tuż po wykluciu potrafią już pływać. Przebywają jednak w pobliżu gniazd i są karmione przez rodziców.

Pożywienie

Zjadają głównie pokarm zwierzęcy: ryby, skorupiaki, mięczaki, pierścienice i czasem owady. Poza tym zjadają odpadki, padlinę, pokarm roślinny, czasem małe ptaki i ssaki.

Ochrona i zagrożenia

Status zagrożonej ma mewa czarnodzioba, pięć innych gatunków jest narażonych. Dzięki temu, że pod względem pokarmu mewy są oportunistami, rozwój cywilizacyjny sprzyja wzrostowi liczebności ptaków z tej rodziny.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

Okres występowania w Polsce mewy białogłowej.
       Czas przylotów i odlotów mewy małej do Polski.
          Okres rozrodczy mewy małej.
          Do Polski przylatuje mewa siwa.
           Mewa pospolita znosi jaja.
        Mewa pospolita odlatuje na zimę.
           Okres składania jaj u mewy srebrzystej.
          Okres składania jaj u mewy śmieszki.
          Trwa okres składania jaj przez mewę trójpalczastą.
          Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.
          Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.
          Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.
      W Polsce występuje rybitwa białowąsa.
          Okres lęgowy rybitwy czarnej.
     Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.
     Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.
          Samica rybitwy rzecznej składa jaja.
     Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.76 / 69.2%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Ptaki w kulturze
Ptaki pojawiają się w wielu dziedzinach sztuki i popkultury. Oto nasza subiektywna lista postaci i dzieł, w których ptaki są istotnym lub charakterystycznym tematem.
Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-175
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-06©® Media Nauka 2008-2023 r.