Rybitwa białoskrzydła

Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) to gatunek ptaka z rodziny mewowatych. W szacie godowej większa cześć ciała jest czarna, poza białym ogonem, skrzydłami. Dziób i nogi są czerwone. W szacie spoczynkowej ptak ma białe czoło i spód, a wierzch szary. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

© VOLODYMYR KUCHERENKO - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek występuje w Europie, Azji, Afryce, Australii i w Indonezji. Rybitwa białoskrzydła preferuje tereny bagniste i torfowiska, gdzie znaleźć można niewielkie zbiorniki czystej wody.

Tryb życia i zachowanie

To ptak wędrowny. Przyloty do Polski odbywają się w maju, a odloty od sierpnia do września. Zimuje w Afryce. Gromadzi się w stada.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 24-27 cm, rozpiętość skrzydeł 60-67 cm, a ciężar ciała 60-70 g.

Pożywienie

Poluje na owady i inne bezkręgowce.

Rozmnażanie

Ptak ten gniazduje na wystającej z wody kępie roślin. W połowie maja samica składa zwykle 3 jaja, które wraz z samcem wysiaduje przez 14-18 dni. Po 3-4 tygodniach młode są już zdolne do lotu.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Gatunek znajduje się w Polsce pod ochroną.


Pokrewne gatunki ptaków


Które ptaki gniazdują najdalej?
Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2019-01-27, GAT-6615
©® Media Nauka 2008-2023 r.