Logo Media Nauka

FacebookRemizy

Remizy (Remizidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Rodzina ta liczy dziś 13 gatunków w 5 rodzajach. W Polsce żyje 1 gatunek z tej rodziny ptaków.

Wygląd

Są to małe ptaki o szarym, białym lub żółtawym upierzeniu. U większości gatunków występuje czarna maska. Dzioby są małe, cienkie. Nogi są dość silne.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Remiz, remiz zwyczajnyRemiz, remiz zwyczajny PL Lęgowy Nieliczny

Remiz pendulinus

Remiz to mały ptak, mniejszy od wróbla, który buduje niezwykłe gniazda wiszące na cienkich gałązkach nad wodą, zbudowane w kształcie kulistej torby z bocznym wejściem. Jest mniejszy od wróbla. Kark, podbródek są popielate, czarna maska na głowie.


ŻółtoliczekŻółtoliczek

Auriparus flaviceps

Żółtoliczek (Auriparus flaviceps) to gatunek ptaka z rodziny remizów. Upierzenie szare z wierzchu, białawe od spodu. Na skrzydle ruda plama i ciemniejsze obszary. Najbardziej charakterystyczna jest brudnożółta, przednia część głowy.

Inne gatunki

 • Remizek zmienny (Anthoscopus caroli)
 • Remizek złotoczelny (Anthoscopus flavifrons)
 • Remizek żółtobrzuchy (Anthoscopus minutus)
 • Remizek blady (Anthoscopus musculus)
 • Remizek żółtawy (Anthoscopus parvulus)
 • Remizek sudański (Anthoscopus punctifrons)
 • Remizek płowobrzuchy (Anthoscopus sylviella)
 • Ognik (Cephalopyrus flammiceps)
 • Remiziak (Pholidornis rushiae)
 • Remiz chiński (Remiz consobrinus)
 • Remiz jasnogłowy (Remiz coronatus)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują Eurazję, Afrykę, Amerykę Północną i Środkową. Preferują otwarte przestrzenie, zadrzewienia i zakrzewienia, trzciny.

Tryb życia i zachowanie

To ptaki prowadzące dzienny tryb życia.

Rozmnażanie

Gniazdo jest charakterystyczne dla tej rodziny ptaków. Stanowi go misterna konstrukcja w kształcie zwisającej torby. Wejście jest u szczytu gniazda, poniżej znajduje się ślepy otwór. Otwór właściwy jest zamykany. Żółtoliczek buduje gniazdo z gałązek cierniowych. Samica wysiaduje jaja 13-14 dni. Młode w gnieździe przebywają do 18 dni.

Pożywienie

Głównym składnikiem ich pokarmu stanowią owady. Niektóre gatunki zjadają też nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Remizy nie są zagrożone wyginięciem.

Ciekawostki

Niektóre afrykańskie plemiona używają gniazd remizów jako torebki na drobiazgi.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Remiz, remiz zwyczajny: Do Polski przylatują remizy
           Remiz, remiz zwyczajny: Trwa pierwszy okres lęgowy remiza
           Remiz, remiz zwyczajny: Trwa drugi okres lęgowy remiza
          Remiz, remiz zwyczajny: Remizy odlatują z Polski na południe Europy na zimowiska.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-211


Polecamy w naszym sklepie

Kubek zwierzęta Bałtyku
Kubek sowy
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.