Logo Media Nauka

FacebookStrzyżyki

Strzyżyki (Troglodytidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Rodzina ta liczy dziś 83 gatunki w 14 rodzajach. W Polsce żyje jeden gatunek z tej rodziny ptaków.

Wygląd

To niewielkie ptaki, zwykle o długości do 12,5 cm. Ubarwienie brązowawe, rdzawe, z białymi i czarnymi elementami. Skrzydła są zaokrąglone. Samiec i samica wyglądają podobnie.

Gatunki

Wykaz gatunków.

MimikMimik

Donacobius atricapillus

Mimik to gatunek ptaka z rodziny strzyżyków. Niektóre źródła zaliczają tego ptaka do rodziny mimików (Donacobiidae). Upierzenie głowy i ogona z wierzchu czarne, skrzydeł brązowe. Spód, w tym gardło jasne, piaskowe.


Strzyż rdzawokarkowyStrzyż rdzawokarkowy

Campylorhynchus rufinucha

Strzyż rdzawokarkowy (Campylorhynchus rufinucha) to to gatunek ptaka z rodziny strzyżyków. Upierzenie z wierzchu rdzawobrązowe z ciemnym i jasnym prążkowaniem, szczególnie na skrzydłach i ogonie. spód jasny.


Strzyżyk zwyczajnyStrzyżyk zwyczajny PL Lęgowy Liczny

Troglodytes troglodytes

Strzyżyk to jeden z naszych najmniejszych ptaków, występujący w Polsce przez cały rok. Jest dużo mniejszy od wróbla. Ubarwienie brązowawe, jaśniejsze od spodu, z delikatnym rysunkiem. Nad okiem znajduje się delikatna, jasna brew. Ma krępą budowę ciała.

Inne gatunki

 • Strzyż białoglowy (Campylorhynchus albobrunneus)
 • Strzyżyk kaktusowy (Campylorhynchus brunneicapillus)
 • Strzyż wielki (Campylorhynchus chiapensis)
 • Strzyż zebrowany (Campylorhynchus fasciatus)
 • Strzyż dwubarwny (Campylorhynchus griseus)
 • Strzyż dębowy (Campylorhynchus gularis)
 • Strzyż białolicy (Campylorhynchus jocosus)
 • Strzyż jarzębaty (Campylorhynchus megalopterus)
 • Strzyż plamisty (Campylorhynchus nuchalis)
 • Strzyż drozdowaty (Campylorhynchus turdinus)
 • Strzyż jukatański (Campylorhynchus yucatanicus)
 • Strzyż rdzawobrzuchy (Campylorhynchus zonatus)
 • Skalik ostrodzioby (Catherpes mexicanus)
 • Rudzielczyk prążkowany (Cinnycerthia peruana)
 • Rudzielczyk jednobarwny (Cinnycerthia unirufa)
 • Strzyżyk stokowy (Cistothorus apolinari)
 • Strzyżyk smugogrzbiety (Cistothorus meridae)
 • Strzyżyk błotny (Cistothorus palustris)
 • Strzyżyk nadrzeczny (Cistothorus platensis)
 • Strzyżoń melodyjny (Cyphorhinus aradus)
 • Strzyżoń andyjski (Cyphorhinus thoracicus)
 • Strzyżyk kubański (Ferminia cerverai)
 • Strzyżyk szaropierśny (Henicorhina leucophrys)
 • Strzyżyk prążkoskrzydły (Henicorhina leucoptera)
 • Strzyżyk białopierśny (Henicorhina leucosticta)
 • Stokowczyk rdzaworztny (Henicorhina negreti)
 • Skalik ciemny (Hylorchilus sumichrasti)
 • Fletniczek prążkoskrzydły (Microcerculus bambla)
 • Fletniczek amazoński (Microcerculus marginatus)
 • Fletniczek północny (Microcerculus philomela)
 • Fletniczek kasztanowaty (Microcerculus ustulatus)
 • Strzyż Branickiego (Odontorchilus branickii)
 • Strzyż szary (Odontorchilus cinereus)
 • Skalik złotorzytny (Salpinctes obsoletus)
 • Strzyżyk myszaty (Thryomanes bewickii)
 • Strzyżyk blady (Thryomanes sissonii)
 • Strzyżyk gajowy (Thryorchilus browni)
 • Strzyżyk czarnogardły (Thryothorus atrogularis)
 • Strzyżyk ciemnolicy (Thryothorus coraya)
 • Strzyżyk inkaski (Thryothorus eisenmanni)
 • Strzyżyk rdzawogrzbiety (Thryothorus euophrys)
 • Strzyżyk białogardły (Thryothorus fasciatoventris)
 • Strzyżyk płowy (Thryothorus felix)
 • Strzyżyk wąsaty (Thryothorus genibarbis)
 • Strzyżyk szary (Thryothorus griseus)
 • Strzyżyk boliwijski (Thryothorus guarayanus)
 • Strzyżyk kreskogardły (Thryothorus leucopogon)
 • Strzyżyk amazoński (Thryothorus leucotis)
 • Strzyżyk długodzioby (Thryothorus longirostris)
 • Strzyżyk karoliński (Thryothorus ludovicianus)
 • Strzyżyk plamisty (Thryothorus maculipectus)
 • Strzyżyk skromny (Thryothorus modestus)
 • Pręgostrzyżyk brązowy (Thryothorus nicefori)
 • Strzyżyk maskowy (Thryothorus nigricapillus)
 • Strzyżyk pręgoboczny (Thryothorus pleurostictus)
 • Strzyżal epifitowy (Thryothorus ratilus)
 • Strzyżyk rdzawy (Thryothorus rufalbus)
 • Strzyżyk zmienny (Thryothorus rutilus)
 • Strzyżyk prążkobrzuchy (Thryothorus semibadius)
 • Strzyżyk kreskoszyi (Thryothorus sinaloa)
 • Strzyżyk rdzawobrzuchy (Thryothorus spadix)
 • Strzyżyk białolicy (Thryothorus superciliaris)
 • Strzyżyk smugowany (Thryothorus thoracicus)
 • Strzyżyk śpiewny (Troglodytes aedon)
 • Strzyżyk falklandzki (Troglodytes cobbi)
 • Strzyżyk górski (Troglodytes monticola)
 • Strzyżyk wenezuelski (Troglodytes rufulus)
 • Strzyżyk andyjski (Troglodytes solstitialis)
 • Strzyżyk wyspowy (Troglodytes tanneri)
 • Strzyżyk białobrzuchy (Uropsila leucogastra)

Występowanie i środowisko

Ptaki te można spotkać w obu Amerykach, Europie i Azji, a także na północy Afryki. Największa różnorodność gatunków występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. Zamieszkują podszycie lasu, zakrzewienia wzdłuż rzek, a także półpustynne tereny.

Tryb życia i zachowanie

To ptaki śpiewające. Swą obecność zaznaczają w ten właśnie sposób. Są aktywne za dnia.

Rozmnażanie

Budują wspaniałe, zakryte gniazda z bocznym wejściem, które pełnią zarazem rolę noclegowni. Gniazda buduje samiec, kilka jednocześnie (a nawet kilkadziesiąt!), samica wyściela je różnym materiałem. Samice gatunków północnych składają do 10 jaj, samice gatunków z tropików: 2-4. Inkubacja trwa 12-20 dni, pisklęta w gnieździe pozostają przez 12-18 dni. Samce co najwyżej dokarmiają pisklęta, nie pomagają w wysiadywaniu jaj.

Pożywienie

Zjadają bezkręgowce, głównie owady i pająki.

Ochrona i zagrożenia

Pręgostrzyżyk brązowy (Thryothorus nicefori) jest znany badaczom tylko z jednego stanowiska, dwa gatunki są krytycznie zagrożone, dwa są zagrożone wymarciem, a trzy narażone na wyginięcie.

Ciekawostki

Strzyżyk błotny potrafi zbudować podczas jednego sezonu lęgowego nawet 35 gniazd!

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2015-04-04, RODZ-299Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.