Trogony

Trogoniformes to rząd ptaków, który liczy dziś 1 rodzinę Trogonidae i 43 gatunki. W Polsce nie mamy przedstawiciela tego rzędu ptaków. Trogony (Trogonidae) to rodzina kolorowych ptaków z rzędu trogonów, żyjących w tropikalnych lasach. Rodzina ta liczy dziś 7 rodzajów i 37 gatunków.

Występowanie i środowisko

Są ptakami leśnymi. Żyją w Afryce, Ameryce Południowej i Północnej (na południu) oraz południowej części Azji. Pionowy zasięg występowania: od 0 do 3000 m n.p.m.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą samotniczy tryb życia.

Morfologia i anatomia

Trogony to stara filogenetycznie grupa ptaków o krępej budowie ciała. Wszystkie mają długi ogon, płaski dziób i krótkie nogi. Mają cienką skórę, a pióra tkwią w niej słabo. Jako jedyna grupa ptaków ma palec wewnętrzny zwrotny. Ubarwienie brzucha zwykle jaskrawo kolorowe, kontrastując z resztą ciała. Upierzenie jest miękkie i gęste. Samice są barwniejsze.

Rozmnażanie

Rozmnażają się w dziuplach, termitierach lub gniazdach os, na ukąszenia których są odporne. Nie budują gniazda. W zniesieniu 2-4 jaja, które wysiaduje samiec i samica przez 17-19 dni. Młodymi opiekują się oboje rodziców. Młode w dziupli przebywają 17-28 dni.

Pożywienie

Zjadają owady, pająki, małe płazy i gady, ślimaki oraz owoce, które są połykane w całości.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2021-10-09, RODZ-201©® Media Nauka 2008-2023 r.