Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - współliniowość punktów


Sprawdzić, czy punkty A, B, C są współliniowe (kolinearne), jeżeli
a) |AB|=7, |BC|=5,5 ,|AC|=1,5
b) |AB|=4+2\sqrt{3}, |BC|=2+\sqrt{3} ,|AC|=3\sqrt{3}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Warunek konieczny i wystarczający współliniowości:Punkty A, B i C są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy |AC|=|AB|+|BC| lub |AC|=||AB|-|BC||. Sprawdźmy te warunki:

|AC|=|AB|+|BC|\\ 1,5=7+5,5

Otrzymaliśmy sprzeczność - warunek nie jest spełniony. Sprawdzamy drugi warunek:

|AC|=||AB|-|BC||\\ 1,5=|7-5,5|\\ 1,5=|-1,5|\\ 1,5=1,5

Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe - warunek jest spełniony. Ponieważ wystarczy, że tylko jeden warunek jest spełniony dla współliniowości punktów, możemy napisać, że:

ksiązki Odpowiedź

Punkty A, B, C są współliniowe.

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Warunek konieczny i wystarczający współliniowości:Punkty A, B i C są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy |AC|=|AB|+|BC| lub |AC|=||AB|-|BC||. Sprawdźmy te warunki:

|AC|=|AB|+|BC|\\ 3\sqrt{3}=4+2\sqrt{3}+2+\sqrt{3}\\ 3\sqrt{3}=6+3\sqrt{3}

Otrzymaliśmy sprzeczność - warunek nie jest spełniony. Sprawdzamy drugi warunek:

|AC|=||AB|-|BC||\\ 3\sqrt{3}=|4+2\sqrt{3}-2-\sqrt{3}|\\ 3\sqrt{3}=2+\sqrt{3}\\ 2\sqrt{3}=2

Otrzymaliśmy zdanie fałszywe - warunek nie jest spełniony. Ponieważ żaden warunek nie jest spełniony dla współliniowości punktów, możemy napisać, że:

ksiązki Odpowiedź

Punkty A, B, C nie są współliniowe.

© medianauka.pl, 2011-01-04, ZAD-1073


Polecamy koszyk

Reemisja
Reemisja

24.62 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.