Zadanie - nierówność trójkąta


Dane są odcinki o długościach |AB|=5, |BC|=8. Jaką długość powinien mieć odcinek \overline{AC}, aby można było zbudować trójkąt ABC?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|\\ 3<|AC|<13

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Punkty A, B, C powinny spełniać nierówność trójkąta:

||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|

Mamy więc:

|AC|=? \ |AB|=5, \ |BC|=8\\ ||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|\\ |5-8|<|AC|<5+8\\ 3<|AC|<13\\ |AC|\in (3;13)

Odcinek \overline{AC} ma więc długość zawartą w przedziale otwartym od 3 do 13.

ksiązki Odpowiedź

AC|\in (3;13)

© medianauka.pl, 2011-01-06, ZAD-1077

Zadania podobne

kulkaZadanie - Ile różnych prostych wyznaczają cztery punkty na płaszczyźnie
Ile różnych prostych wyznaczają cztery różne punkty na płaszczyźnie?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych
Ile różnych prostych wyznacza n różnych punktów na płaszczyźnie, jeżeli żadne z trzech punktów nie są współliniowe?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współliniowość punktów
Sprawdzić, czy punkty A, B, C są współliniowe (kolinearne), jeżeli
a) |AB|=7, |BC|=5,5 ,|AC|=1,5
b) |AB|=4+2\sqrt{3}, |BC|=2+\sqrt{3} ,|AC|=3\sqrt{3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawo trójkąta
Zbadać, czy z odcinków o długości 5,3 i 1 można zbudować trójkąt.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - punkty współliniowe
Punkty A, B, C są współliniowe i |AB|=7, |BC|=6. Jaką liczbą jest |AC|?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2016 (poziom podstawowy)
Z odcinków o długościach: 5, 2a+1, a-1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. a=6
B. a=4
C. a=3
D. a=2


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.