Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - nierówność trójkąta


Dane są odcinki o długościach |AB|=5, |BC|=8. Jaką długość powinien mieć odcinek \overline{AC}, aby można było zbudować trójkąt ABC?


© Media Nauka 2008-2017 r.