logo

Zadanie - punkty współliniowe


Punkty A, B, C są współliniowe i |AB|=7, |BC|=6. Jaką liczbą jest |AC|?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

|AC|=||AB|-|BC||=1\ \vee \ |AC|=|AB|+|BC|=13

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Punkty A, B i C są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy |AC|=|AB|+|BC| lub |AC|=||AB|-|BC||. Sprawdzamy oba warunki:

|AC|=? \ |AB|=7, \ |BC|=6\\ 1)\ |AC|=||AB|-|BC||\\|AC|=|6-7|=|-1|=1 \\2) \ |AC|=|AB|+|BC|\\ |AC|=6+7=13

ksiązki Odpowiedź

|AC|=1 lub |AC|=13

© medianauka.pl, 2011-01-06, ZAD-1076

Zadania podobne

kulkaZadanie - Ile różnych prostych wyznaczają cztery punkty na płaszczyźnie
Ile różnych prostych wyznaczają cztery różne punkty na płaszczyźnie?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych
Ile różnych prostych wyznacza n różnych punktów na płaszczyźnie, jeżeli żadne z trzech punktów nie są współliniowe?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współliniowość punktów
Sprawdzić, czy punkty A, B, C są współliniowe (kolinearne), jeżeli
a) |AB|=7, |BC|=5,5 ,|AC|=1,5
b) |AB|=4+2\sqrt{3}, |BC|=2+\sqrt{3} ,|AC|=3\sqrt{3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawo trójkąta
Zbadać, czy z odcinków o długości 5,3 i 1 można zbudować trójkąt.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność trójkąta
Dane są odcinki o długościach |AB|=5, |BC|=8. Jaką długość powinien mieć odcinek \overline{AC}, aby można było zbudować trójkąt ABC?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2016 (poziom podstawowy)
Z odcinków o długościach: 5, 2a+1, a-1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. a=6
B. a=4
C. a=3
D. a=2


Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

BrainBox - Matematyka
Nowoczesne kompendium matematyki
Kalkulatory maukowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.