Zadanie - Zadanie z treścią (źródło - Internet)


Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest ryba, odpowiedział zagadkowo: "Łeb szczupaka mierzy 6 cm, tułów ma długość taką jak głowa i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy". Jaką długość ma szczupak?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Długość ogona:

\frac{3}{4}z=6+\frac{6}{4}\\ z=10

Długość tułowia:

y=6+z=16

Długość ryby:

D=x+y+z=6+16+10=32

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wprowadzamy oznaczenia:
x - długość głowy
y - długość tułowia
z - długość ogona
D - długość ryby
rysunek do zadania z rybą
Dane:
x = 6 cm

Wiemy, że tułów ma długość jak głowa i ogon razem, możemy więc zapisać to następująco:

y=x+z\\ y=6+z

Wiemy także, że trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy, czyli

\frac{3}{4}z=x+\frac{x}{4}\\ \frac{3}{4}z=6+\frac{6}{4}\\ \frac{3}{4}z=6+\frac{3}{2}\\ \frac{3}{4}z=\frac{12}{2}+\frac{3}{2}\\ \frac{3}{4}z=\frac{15}{2}/\cdot \frac{4}{3}\\ z=\frac{15}{2}\cdot \frac{4}{3}\\ z=10

Zatem ogon ma 10 cm. Wracamy do równania:

y=6+z\\ y=16

Tułów ma więc długość 16 cm. Długość całej ryby jest równa:

D=x+y+z=6+16+10=32

ksiązki Odpowiedź

Szczupak ma 32 cm długości

© medianauka.pl, 2011-10-13, ZAD-1481

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie liniowe
Rozwiązać równanie:
a) 5x-3=7x+8
b) \sqrt{2}x+1=x+\sqrt{2}
c) \frac{1}{2}x-\frac{3}{7}=\frac{x}{2}-2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe
Rozwiązać równanie (x-2)^2=(x+2)^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe
Rozwiązać równanie \frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z parametrem
Dla jakiej wartości parametru m rozwiązaniem równania x-m+1=3x-2 jest liczba 2?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z parametrem
Rozwiązać równanie \frac{x}{m-2}+m=5 ze względu na zmienną x.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią
Jacek jest o 3 lata starszy od Maćka. Razem chłopcy mają 15 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią
Na jaki procent należy włożyć na lokatę 200 zł, aby po roku oszczędzania otrzymać 5 zł odsetek?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.