Zadanie - równanie liniowe z parametrem


Dla jakiej wartości parametru \(m\) rozwiązaniem równania \(x-m+1=3x-2\) jest liczba 2?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Przenosimy niewiadome na lewą stronę równania, a pozostałe liczby na prawą stronę równania i redukujemy wyrazy podobne. Jeśli przenosimy liczbę na drugą stronę równania, to zmieniamy jej znak na przeciwny. Parametr \(m\) traktujemy jak zwykłą liczbę.

\(x-m+1=3x-2\)

\(x-3x=-2+m-1\)

\(-2x=m-3/:(-2)\)

\(x=-\frac{m-3}{2}\)

Otrzymaliśmy rozwiązanie zależne od parametru \(m\). Mamy tak określić wartość parametru, aby rozwiązaniem równania była liczba 2. Przyrównujemy więc rozwiązanie do liczby 2 i obliczamy \(m\).

\(-\frac{m-3}{2}=2/\cdot(-2)\)

\(m-3=-4\)

\(m=-4+3\)

\(m=-1\)

ksiązki Odpowiedź

\(m=-1\)

© medianauka.pl, 2010-03-04, ZAD-666

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie liniowe

Rozwiązać równanie:

a) \(5x-3=7x+8\)

b) \(\sqrt{2}x+1=x+\sqrt{2}\)

c) \(\frac{1}{2}x-\frac{3}{7}=\frac{x}{2}-2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe

Rozwiązać równanie \((x-2)^2=(x+2)^2\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe

Rozwiązać równanie \(\frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z parametrem

Rozwiązać równanie \(\frac{x}{m-2}+m=5\) ze względu na zmienną x.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią

Jacek jest o 3 lata starszy od Maćka. Razem chłopcy mają 15 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią

Na jaki procent należy włożyć na lokatę 200 zł, aby po roku oszczędzania otrzymać 5 zł odsetek?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zadanie z treścią (źródło - Internet)

Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest ryba, odpowiedział zagadkowo: "Łeb szczupaka mierzy 6 cm, tułów ma długość taką jak głowa i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy". Jaką długość ma szczupak?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - cegła, równanie z jedną niewiadomą

Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.