Zadanie - równanie liniowe


Rozwiązać równanie \frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

DR:\ x\neq 0, x+1\neq 0 \Leftrightarrow x\neq -1
\frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}/ \cdot x(x+1) \\ x(2+3x)-3x(x+1)=-3(x+1)\\ 2x+\cancel{3x^2}-\cancel{3x^2}-3x=-3x-3
2x-3x=-3x-3\\ 2x-3x+3x=-3\\ 2x=-3/:2 \\ x=-\frac{3}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W pierwszej kolejności określamy dziedzinę równania. Mianowniki obu ułamków muszą być różne od zera:

x\neq 0, \\ x+1\neq 0 \Leftrightarrow x\neq -1

Możemy się teraz pozbyć ułamków, mnożąc obie strony równania przez wspólny mianownik ułamków x(x+1). Bardzo rzadko można obie strony równania mnożyć przez wyrażenie zawierające niewiadomą. Tutaj jest to możliwe, ponieważ wyrażenie przez które mnożymy z całą pewnością jest różne od zera, co założyliśmy przy wyznaczaniu dziedziny równania.

\frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}/ \cdot x(x+1) \\ x\cancel{(x+1)} \cdot \frac{2+3x}{\cancel{x+1}}-3x(x+1)=-\cancel{x}\cdot \frac{3}{\cancel{x}}\\ x(2+3x)-3x(x+1)=-3(x+1)\\ 2x+\cancel{3x^2}-\cancel{3x^2}-3x=-3x-3\\ 2x-3x=-3x-3

Następnie przenosimy niewiadome na lewą stronę równania, a pozostałe liczby na prawą stronę równania i redukujemy wyrazy podobne. Jeśli przenosimy liczbę na drugą stronę równania, to zmieniamy jej znak na przeciwny.

2x-3x=-3x-3\\ 2x-3x+3x=-3\\ 2x=-3/:2 \\ x=-\frac{3}{2}

Jeśli nie jesteśmy pewni rozwiązania możemy je sprawdzić, podstawiając za niewiadomą x uzyskany wynik i sprawdzamy, czy otrzymamy równanie prawdziwe.

\frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x} \\ \frac{2+3\cdot (-\frac{3}{2})}{-\frac{3}{2}+1}-3=-\frac{3}{-\frac{3}{2}} \\ \frac{\frac{4}{2}-\frac{9}{2}}{-\frac{1}{2}}-3=3\cdot \frac{2}{3}\\ \frac{-\frac{5}{2}}{-\frac{1}{2}}-3=2\\ \frac{5}{\cancel{2}}\cdot \frac{\cancel{2}}{1}-3=2\\ 2=2

Rozwiązanie jest zatem prawidłowe

ksiązki Odpowiedź

x=-\frac{3}{2}

© medianauka.pl, 2010-03-04, ZAD-665

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie liniowe
Rozwiązać równanie:
a) 5x-3=7x+8
b) \sqrt{2}x+1=x+\sqrt{2}
c) \frac{1}{2}x-\frac{3}{7}=\frac{x}{2}-2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe
Rozwiązać równanie (x-2)^2=(x+2)^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z parametrem
Dla jakiej wartości parametru m rozwiązaniem równania x-m+1=3x-2 jest liczba 2?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z parametrem
Rozwiązać równanie \frac{x}{m-2}+m=5 ze względu na zmienną x.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią
Jacek jest o 3 lata starszy od Maćka. Razem chłopcy mają 15 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe - zadanie z treścią
Na jaki procent należy włożyć na lokatę 200 zł, aby po roku oszczędzania otrzymać 5 zł odsetek?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zadanie z treścią (źródło - Internet)
Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest ryba, odpowiedział zagadkowo: "Łeb szczupaka mierzy 6 cm, tułów ma długość taką jak głowa i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy". Jaką długość ma szczupak?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.