Zadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom podstawowy)


Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.
zadanie maturalne 2015, zadanie 8

Zbiorem wartości funkcji f jest
A. (-2,2)
B. <-2,2)
C. <-2,2>
D. (-2,2>

ksiązki Rozwiązanie zadania

Przyjrzyjmy się wykresowi i szukajmy wszystkich wartości funkcji, czyli y.


W każdym obszarze zamalowanym na żółto znajdują sie jakieś punkty wykresu. A co z jego krańcami? Zauważ, ze punkt o wartości -2 nie należy do wykresu funkcji f i żaden inny punkt wykresu naszej funkcji nie leży na tym krańcu obszaru. Zatem przedział wartości funkcji z dołu nie jest domknięty.

Liczba 2 jest zaznaczona na wykresie tak samo jak -2, ale zauważ, że dla innych punków wykresu (poza wartościa dla x=0) funkcja f przyjmuje wartość 2 (zaznaczona na czerwono cześć wykresu). Liczba 2 należy do zbioru wartości naszej funkcji. Przedział wartości naszej funkcji jest domknięty z góry przez liczbę 2.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2016-12-04, ZAD-3306

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie wartości funkcji
Dana jest funkcja: f(x)=\frac{x-3}{x^2+4}+x-1
Obliczyć:
a) f(1),
b) f(0),
c) f(-2),
d) f(1/2).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór

B. wzór

C. wzór

D. wzórPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom podstawowy)
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to :

A. f(1)=-6
B. f(1)=0
C. f(1)=6
D. f(1)=18


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2014
Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y=-2x-2 , należy punkt:

A. A=(1,-2)
B. B=(2,-1)
C. C=(1,1/2)
D. D=(4,4)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2020

Punkt A = (1/3,-1) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = 3x + b. Wynika stąd, że

A. b=2

B. b=1

C. b=-1

D. b=-2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2021

Funkcja ? jest określona wzorem f(x)=x2/(2x-2) dla każdej liczby rzeczywistej x ≠ 1. Wtedy dla argumentu x = √3 - 1 wartość funkcji f jest równa

A. 1/(√3 - 1)

B. -1

C. 1

D. 1/(√3 - 2)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2021

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x) = 3x - 2 należy punkt o współrzędnych

A. (-1,-5)

B. (0,-2)

C. (0,-1)

D. (2,4)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2021

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f(4) - f(2) = 6. Wyznacz wzór funkcji f.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.